PARAMAHAMSA VISHWANANDA JAYANTI U ASHRAMU
SHREE PEETHA NILAYA, 13. LIPNJA 2019.

Paramahamsa Vishwananda je na svoj rođendan podijelio sa svima bit svrhe ljudskog života. Guruji je također naglasio da gdje god se nalazili, koliko god dugo bili na duhovnom putu, bez obzira na situaciju u kojoj bismo se mogli naći, nikada ne smijemo zaboraviti da su Guru i Bog uvijek s nama u svakom trenutku kako bi vodili naše putovanje u ljubav.

UTISCI S PARAMAHAMSA VISHWANANDA JAYANTIJA 2019.

 

Jai Gurudev svima!

Vidite, inkarnacija, roditi se, samo po sebi je misterija. To je duboka tajna. Zašto je to misterija? Zato što je ljudsko rođenje vrlo posebno. Slušali ste na mnogim satsanzima o tome. Ne dobivate lako ljudsko rođenje. Ali kada ste dostigli ljudski život, vrlo je važno kako se nosite s tim životom.

Vidite, svi su pozvani na nešto veliko u životu jer niste samo te ograničene stvari koje mislite o sebi. Vi ste više od toga. Ne samo ti… kad govorim o ‘tebi’, govorim o samom čovječanstvu. Često ljudi ne shvaćaju zašto se život događa, znate, zašto netko dolazi na Zemlju, zašto se rađa. Kao što je rečeno, sam život je služenje, ali služenje kome? Služenje Srimanu Narayani, služenje Bogu. Jednom kada to shvatite, služili ste samoj svrsi svog života.

Sam život je služenje. Služenje Srimanu Narayani, služenje Bogu.

Paramahamsa Vishwananda

Proslava Paramahamsa Vishwananda Jayantija u ashramu Shree Peetha Nilaya, Njemačka

 

Zašto mislite da se događa inkarnacija? Zašto dolazi Guru?

Guru dolazi radi predanika. Predanici ne mogu doći radi Gurua, jer vidite, predanici su još uvijek vezani mayom.

U prekrasnom stihu u Uddhava Giti  Uddhava je rekao Krishni: „Znaš, nikada ništa nisam tražio od tebe.“ Vidite, Uddhava je odrastao s Krishnom, ali nikada nije ništa pitao Krishnu. Kada je Krishna završavao svoju inkarnaciju, rekao je Uddhavi: „Molim te, pitaj me nešto. Nikad me nisi ništa pitao.“

Tako je Uddhava razmišljao: „Što ga mogu pitati? On je sam Gospodin. On sve zna. Ali ja ću ga nešto pitati.“ Dakle, on je najprije tražio dopuštenje, a gospodin Krishna se složio i rekao: „Dobro, što god me pitaš, pošto ono što sam dao Arjuni je Bhagavad Gita, ono što dajem tebi prvo će imati tvoje ime. Zvat će se Uddhava Gita.“

Dakle, prvo pitanje koje je postavio bilo je: „Tko je pravi prijatelj?”

Gospod Krishna je rekao da je pravi prijatelj netko tko dolazi da pomogne svom prijatelju čak i kad ovaj to ne zatraži.

Gospodin Krishna je rekao da je pravi prijatelj netko tko dolazi pomoći čak i bez pitanja.

Paramahamsa Vishwananda

Rekao je: „Vau, kakav si sjajan odgovor dao! Mogu li ti postaviti drugo pitanje?“

Rekao je: „Da, pitaj.”

„Rekao si mi što je pravi prijatelj, ali reci mi, kakvima smatraš Pandave? Oni su tvoji pravi prijatelji, zar ne? Ali ti im nisi došao u pomoć.“

Uddhava je nastavio govoreći: „Kad je Dushasana povukao Draupadi, gdje si bio? Kažeš da si pravi prijatelj. Kada su Pandave igrali s kockom, gdje si bio? Yudhishtir se već kladio na svoju braću, zašto nisi zaustavio igru? Gdje si tada bio? Kažeš da si pravi prijatelj.“

 

Priča o Draupadinom prepuštanju

Dakle, kada je završio s postavljanjem ovih pitanja, gospodin Krishna mu je odgovorio i rekao: „Istina je, ali morate shvatiti da sam, prvo, bio vezan molitvom samog Yudhishtira. Yudhishtir mi nije dopustio; molio je da se ne miješam u igru. Nije želio da saznam da je izgubio igru zbog podvala s druge strane. Dakle, on mi nije dopustio. Molio se i rekao da se ne smijem miješati u njegov posao. Dakle, ako me je netko vezao molitvom, kako se mogu miješati u to?

„Zatim mi govorite o Draupadi. Draupadi je bila povučena za kosu. Što je ona radila? Proklinjala je Dushasanu, proklinjala je Duryodhana i tako dalje. Bila je vrlo zauzeta vlastitom snagom. Pandave su plakale u vlastitoj nesreći, znate, proklinjali su Duryodhana. Nitko od njih nije ni pomislio na mene. A ja sam bio tamo; bio sam odmah iza vrata.“ To je rekao u Uddhava Giti, ‘bio sam odmah iza vrata’. Što znači ‘iza vrata’ mogu biti vrata uma koja odvajaju osobu od gledanja samog Gospoda. Dakle, svi su bili vrlo zauzeti sobom. A Draupadi me se na kraju, kad ju je Dushasana skidao, sjetila. I tada se dogodilo čudo. Tada sam intervenirao. Ali ja sam bio tamo cijelo vrijeme.“

Tada Uddhava reče: „Ali Gospodine, upravo si rekao da pravi prijatelj intervenira bez pitanja. Znaš kako nisu ni mislili na Tebe. Dakle, znači li to da samo kad netko zatraži Tvoju pomoć, onda ćeš pomoći? ‘

Krishna se nasmiješio i rekao Uddhavi: „Uddhava, nemoj shvatiti pogrešno. Ti ljudi su vrlo mudri ljudi. Vidjevši da su neprekidno sami, videći da gube, Yudhishtir je mogao samo na trenutak pomisliti na mene; samo jednu misao i ja bih se umiješao.“ Onda je rekao: „Pogledajte Duryodhana, on je mudar, znaš, jer je imao sve materijalno, ali mu je nedostajalo vještine igranja. Što je učinio? Prihvatio je pomoć svog ujaka koji je bio vješt u igranju kockom, čak i ako je to bio način varanja. „Zatim je Krishna rekao: „Mislite li da je Yudhishtir zatražio moju pomoć, da mu ne bih pomogao? Ja bih! Mislite li da bi bilo koji broj koji bi Duryodhan i njegovi kolege tražili, smatrate li da bi taj broj izišao i da bih im to dao? Ne, ne bih! To se moglo dogoditi samo kroz jednu misao. I jedna stvar: znajući da sam unutarnji stanovnik svega, da sam onaj koji svjedoči svemu, kako su mogli misliti da su sami?“

‘Draupadino prepuštanje’ – Mural 89 u Bhutabhrteshwarnath mandiru, ashram Shree Peetha Nilaya, Njemačka

Dakle, kako možete učiniti nešto znajući da je Bog uvijek s vama? Ne možete! Ali to im čak nije ni palo na pamet. Dakle, prema tome vidimo da ljudi vrlo često zaboravljaju. Budući da su toliko zauzeti radeći sve ostalo i razmišljaju kako postići sreću, zaboravljaju da nikada nisu sami. Guru i Bog su uvijek s njima, žele li to ili ne. Vrlo često njihov ego može porasti, misleći da su toliko veliki da im ne treba netko drugi, ne trebaju Gurua, ne trebaju Boga, kako sve mogu sami. Ali to je drugačije, vidite.

Guru dolazi radi učenika. Ali učenik je već došao stotinu ili možda milijun puta da dobije dovoljno punye da nastavi svoj duhovni put. Ali ono što ih razdvaja od istinskog gledanja na stvarnost jest um. Vidite, dokle god se um zabavlja, mislite da ste sretni. I ovdje ljudi griješe. Sve dok um ne bude izazvan, nećete se kretati naprijed. Kako izazivati ​​um dužnost je Gurua, jer vi sami nikada ne biste dopustili da se vaš um promijeni, jer toliko volite svoj um. Toliko vam se sviđa što vam um govori, nećete dopustiti da se taj um izazove. Sam vam um neće dopustiti da vas se izazove jer mislite da je vaš um vaš dragi prijatelj. Znate li? Dakle, kada se javi takva misao, ovdje dolazi Guru i izaziva taj um. Jednom kada prihvatite taj izazov, kada prijeđete, tek tada se može dogoditi transformacija. Inače um ostaje isti.

Koliko još života želite? Nemojte misliti da će u svakom životu guru doći. Znate, to je pogreška koju ljudi često čine. Oni misle: „Svaki put kad dođem, guru će doći”. Ne, guru će dopustiti i donijeti pomoć iz drugih izvora, ali samo vas vaš guru može doista osloboditi. I također ne može svaki guru osloboditi svakoga. Mnogi gurui će vam reći, da, budite sretni, uživajte ​​u svijetu i tako dalje. Istina je, morate biti sretni, morate uživati, ali i vi morate težiti vrhovnoj sreći, čak i ako je ne razumijete. Ali ta vrhovna sreća je duboko u vama. Jednom kada postane jasno što uistinu želite, tada dopuštate guruu da preuzme. Kao što sam rekao u Bhagavad Giti, Krishna je objasnio Arjuni da je to kao da ste u automobilu. Znate, u vašem tijelu Gospodin sam prebiva u vama, ali ako mu dopustite da vas On preuzme i vozi, to je nešto drugo. Ali ako nastavite sjediti na mjestu vozača i kažete: „Ne, ja ću voziti”, On će reći, „U redu, dobro, vozi.”

Vaša je dužnost stalno se podsjećati da nikada niste sami.

Paramahamsa Vishwananda

Dakle, slično tome, utjelovljenje je vrlo važno shvatiti zašto ste ovdje i zašto je guru također ovdje. Guru nije ovdje radi sebe. Nisam došao jer moram nešto postići. Ako kažete da predanik dolazi zbog gurua, ne. Guru dolazi kada imate dovoljno punye da biste bili slobodni. Dakle, slično tome, također morate obaviti svoju dužnost da to shvatite; vaša je dužnost stalno podsjećati sebe da nikada niste sami. Zato što je lako sjediti i biti nesretan, govoreći: „Da, ja sam sam.“ Koliko ljudi to svakodnevno kaže! Ovaj svijet je pun ljudi koji svaki dan sjede i plaču zbog svoga jada. Ali to nije cilj. Cilj je probuditi se.

Paramahamsa Vishwananda izvodi arati u Bhutabhrteshwarnath mandiru u Njemačkoj

Ako imate odnos između Boga i sebe, onda ste i vi posebni u Njegovim očima. Kao što ste Njemu dragi, i On je vama drag. Zato je Krishna rekao: „U srcu predanika ja plešem.” Ali On je prisutan u svakom srcu. Ali u svakom srcu vrlo često mu je jako dosadno čekati ljude. Zamislite! Zato Sri Ranganath leži tamo, kaže:  „U mnogim srcima ja samo ležim.” Znate?  „Ali u srcu predanika, ja plešem.” Ono što čini taj ples je odnos koji imate s Njim. A Guru je onaj koji svjedoči o tome, znate, da se to događa. Dakle, vi ste posebni zbog poniznosti koju imate, ne zbog ponosa i ega, jer ponos i ego su samo ovdje.

Kao što često kažem, jednom kad umreš, gotovo je. Tko će te se sjećati? Ako imate unuke, oni će vas se sjetiti, „Jednom sam imao baku ili djeda”, i onda je to učinjeno. U sljedećoj generaciji, uopće vas se ne sjećaju. Dakle, slično tome, kad ste živi, ​​mislite da ste tako veliki. I onda je gotovo. Misliš da si tako velik u cijelom ovom svemiru. Zamislite da sjedite kod kuće, misleći da ste tako posebni; kao što sam rekao, vaš susjed vjerojatno vas ne poznaje. Zamislite selo ili grad u kojem boravite. Koliko je ljudi ikada za vas čulo? Šačica. U zemlji, tko ste vi? Ništa! Čak i na ovom svijetu, koliko ste posebni! Ti si ništa. I zamislite sada u ovom svemiru kako je.

Znate, bila je ova slika na kojoj stavite sve planete jedan pored drugog, i vidite da je sam svijet vrlo mali. A onda u cijelom svemiru, ovaj planet i cijeli ovaj Sunčev sustav nisu ništa. Pa ipak, ono što čini da se osjećate posebno je odnos koji imate s Bogom, s Onim koji je sve stvorio. Zbog toga se osjećate posebno: vaš odnos s Njim. Stvar je u tome što vas poznaje, ali vi Njega ne poznajete. I to je ono što morate upoznati. A spoznajete Ga samo kroz tu poniznost u svom srcu samo kad se um transformira i promijeni. Tada možete postići pravu sreću. Ali ako mislite samo na ograničenje, to postaje vrlo teško. Također, tko vas ograničava osim vas samih? Jer ono što božansko želi je da se probudite, znate. Da se probudite u svom punom potencijalu. Zato ste došli.

Božansko želi da se probudite u svom punom potencijalu. Zato ste došli.

Paramahamsa Vishwananda

Naravno, sada slavite rođendan Gurua, ali to je i vaš rođendan jer ne postoji razlika nakon što to spoznate; guru dolazi radi svih vas. I to je ono što morate razumjeti. Tada ćete shvatiti zašto ste došli i što doista želite.

Jai Gurudev!

Izvorni tekst na engleskom pročitajte OVDJE.

X