Izjava o zaštiti podataka

Obrada osobnih podataka, kao što su ime, adresa, adresa e-pošte ili telefonski broj subjekta podataka, uvijek mora biti u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) i u skladu sa zaštitom podataka u Republici Hrvatskoj. Ovom izjavom o zaštiti podataka naša udruga, Bhakti Marga – Spoznaj Sebe, želi obavijestiti širu javnost o prirodi, opsegu i namjeni osobnih podataka koje prikupljamo, koristimo i obrađujemo. Nadalje, subjekti podataka su putem ove Izjave o zaštiti podataka obaviješteni o svojim pravima.

Kao voditelj obrade, Bhakti Marga – Spoznaj sebe je implementirala brojne tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala najpotpunija zaštita osobnih podataka obrađenih putem ove internetske stranice. Međutim, prijenosi podataka putem interneta mogu načelno imati sigurnosne nedostatke te se apsolutna zaštita ne može jemčiti.

 1. Definicije

Ova Izjava o zaštiti podataka udruge Bhakti Marga – Spoznaj Sebe temelji se na terminima koje je europski zakonodavac koristio za usvajanje Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Naša izjava o zaštiti podataka trebala bi biti čitljiva i razumljiva široj javnosti, kao i našim poslovnim partnerima. Kako bismo to osigurali, prvo bismo željeli objasniti korištenu terminologiju.

U ovoj izjavi o zaštiti podataka koristimo, između ostalog, sljedeće pojmove:

 • a) Osobni podaci

Pod osobnim podacima podrazumijevaju se svi podaci koji se odnose na identificiranu ili utvrdivu fizičku osobu („subjekt podataka”). Fizička osoba koju je moguće identificirati je ona koja se može izravno ili neizravno identificirati, posebno pozivanjem na identifikator kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili na jedan ili više čimbenika specifičnih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet te fizičke osobe.

 • b) Subjekt podataka

Subjekt podataka je bilo koja identificirana ili utvrdiva fizička osoba čije osobne podatke obrađuje voditelj obrade odgovoran za obradu.

 • c) Obrada podataka

Obrada je bilo koja radnja ili skup operacija koja se izvodi na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim sredstvima ili ne, kao što su prikupljanje, evidentiranje, organiziranje, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, savjetovanje, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, poravnavanje ili kombinacija, ograničenje, brisanje ili uništavanje.

 • d) Ograničenje obrade podataka

Ograničenje obrade označavanje je pohranjenih osobnih podataka s ciljem ograničavanja njihove obrade u budućnosti.

 • e) Profiliranje

Profiliranje znači bilo koji oblik automatizirane obrade osobnih podataka koji se sastoji od upotrebe osobnih podataka za procjenu određenih osobnih aspekata koji se odnose na fizičku osobu, posebno za analizu ili predviđanje aspekata koji se odnose na uspješnost te fizičke osobe na poslu, ekonomsku situaciju, zdravlje, osobne preferencije, interese, pouzdanost, ponašanje, mjesto ili kretanje.

 • f) Pseudonimizacija

Pseudonimizacija je obrada osobnih podataka na način da se osobni podaci više ne mogu pripisati određenom subjektu podataka bez upotrebe dodatnih podataka, pod uvjetom da se takvi dodatni podaci čuvaju odvojeno i podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama kako bi se osiguralo da se osobni podaci ne pripisuju identificiranoj ili utvrdivoj fizičkoj osobi.

 • g) Voditelj obrade ili voditelj obrade odgovoran za obradu podataka

Voditelj obrade odgovoran za obradu je fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili drugo tijelo koje, samostalno ili zajedno s drugima, određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka; ako su svrhe i sredstva takve obrade utvrđena zakonom Unije ili državama članicama, voditelj obrade ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu biti propisani zakonom Unije ili države članice.

 • h) Izvršitelj obrade

Izvršitelj obrade je fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade.

 • i) Primatelj

Primatelj je fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili neko drugo tijelo kojem se otkrivaju osobni podaci, bilo da je riječ o trećoj strani ili ne. Međutim, javna tijela koja mogu dobiti osobne podatke u okviru određene istrage u skladu s pravom Unije ili država članica neće se smatrati primateljima; obrada tih podataka od strane tih javnih vlasti bit će u skladu s primjenjivim pravilima o zaštiti podataka u skladu sa svrhom obrade.

 • j) Treća strana

Treća strana je fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili tijelo koje nije subjekt podataka, voditelj obrade, obrađivač i osobe koje su pod izravnim nadzorom voditelja obrade ili obrađivača ovlaštene za obradu osobnih podataka.

 • k) Suglasnost

Suglasnost subjekta podataka je svaka slobodno dana, specifična, informirana i nedvosmislena naznaka, želja subjekta podataka kojom on ili ona izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom označava pristanak na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega.

 1. Naziv i adresa voditelja obrade

Voditelj obrade za potrebe Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), ostalih zakona o zaštiti podataka koji se primjenjuju u državama članicama Europske unije i drugih odredbi vezanih uz zaštitu podataka je:

Udruga Bhakti Marga – Spoznaj Sebe

Domovinskog rata 47

21000 Split, Hrvatska

Telefon: +385 (0) 98-9473863

E-pošta: info@bhaktimarga.hr

Bilo koji subjekt podataka može se u bilo kojem trenutku izravno obratiti našem voditelju obrade sa svim pitanjima i prijedlozima koji se odnose na zaštitu podataka.

 1. Kolačići

Internetske stranice udruge Bhakti Marga Spoznaj Sebe koriste kolačiće. Kolačići su tekstualne datoteke koje se pohranjuju u računalni sustav putem internetskog preglednika.

Mnoge internetske stranice i poslužitelji koriste kolačiće. Mnogi kolačići sadrže takozvani ID kolačića. ID kolačića jedinstveni je identifikator kolačića. Sastoji se od niza znakova putem kojih se internetske stranice i poslužitelji mogu dodijeliti određenom internetskom pregledniku u kojem je pohranjen kolačić. To omogućuje posjećenim internetskim stranicama i poslužiteljima da razlikuju pojedinačni preglednik predmeta s podacima od ostalih internetskih preglednika koji sadrže druge kolačiće. Određeni internetski preglednik može se prepoznati i identificirati pomoću jedinstvenog ID-a kolačića.

Korištenjem kolačića, Bhakti Marga – Spoznaj Sebe može korisnicima ove internetske stranice pružiti više korisničkih usluga koje ne bi bile moguće bez postavke kolačića.

Pomoću kolačića informacije i ponude na našoj internetskoj stranici mogu se optimizirati s obzirom na korisnika. Kolačići nam omogućuju, kao što je prethodno spomenuto, da prepoznamo korisnike naše internetske stranice. Svrha ovog prepoznavanja je olakšati korisnicima upotrebu naše internetske stranice. Korisnik internetske stranice koji koristi kolačiće, npr. ne mora unositi pristupne podatke svaki put kad se pristupi internetskoj stranici, jer to internetska stranica preuzima, a kolačić se na taj način pohranjuje u korisnikov računalni sustav.

Subjekt podataka može u bilo kojem trenutku spriječiti postavljanje kolačića putem naše internetske stranice pomoću odgovarajuće postavke korištenog internetskog preglednika i na taj način može trajno odbiti postavljanje kolačića. Nadalje, već postavljeni kolačići mogu se u bilo kojem trenutku izbrisati putem internetskog preglednika ili drugog softverskog programa. To je moguće u svim popularnim internetskim preglednicima. Ako subjekt podataka deaktivira postavljanje kolačića u korištenom internetskom pregledniku, možda neće biti sve funkcije naše internetske stranice u potpunosti upotrebljive.

 1. Prikupljanje općih podataka i informacija

Internetska stranica udruge Bhakti Marga – Spoznaj Sebe prikuplja niz općih podataka i informacija kada subjekt podataka ili automatizirani sustav pozove internetsku stranicu. Ovi se opći podaci i podaci pohranjuju u datoteke dnevnika poslužitelja. Prikupljeni mogu biti (1) korišteni tipovi preglednika i verzije, (2) operativni sustav koji koristi pristupni sustav, (3) internetska stranica s koje pristupni sustav dolazi na našu internetsku stranicu (tzv. Upućivači), (4) o podinternetskim stranicama, (5) datum i vrijeme pristupa internetskoj stranici, (6) adresa internetskog protokola (IP adresa), (7) davatelj internetskih usluga pristupnog sustava i (8) bilo koji drugi slični podaci i informacije koje se mogu koristiti u slučaju napada na naše sustave informacijske tehnologije.

Kada koristi ove opće podatke i informacije, Bhakti Marga – Spoznaj Sebe ne donosi zaključke o subjektu podataka. Umjesto toga, ovi su podaci potrebni za (1) pravilno prikazivanje sadržaja naše internetske stranice, (2) optimizaciju sadržaja naše internetske stranice, kao i njezinu reklamu, (3) osiguravanje dugoročne održivosti naših sustava informacijske tehnologije i tehnologije internetske stranice i (4) pružiti tijelima za provođenje zakona potrebne podatke za kazneni progon u slučaju cyber napada. Stoga Bhakti Marga – Spoznaj Sebe statistički analizira anonimno prikupljene podatke i informacije, s ciljem povećanja zaštite podataka i sigurnosti podataka naše udruge, te osiguravanja optimalne razine zaštite osobnih podataka koje obrađujemo. Anonimni podaci datoteka dnevnika poslužitelja pohranjuju se odvojeno od svih osobnih podataka koje daje subjekt podataka.

 1. Registracija na našu internetsku stranicu

Subjekt podataka ima mogućnost registracije na internetsku stranicu voditelja obrade s naznakom osobnih podataka. Koji se osobni podaci prenose voditelju obrade, određuje se odgovarajućom ulaznom maskom koja se koristi za registraciju. Osobne podatke koje unosi subjekt podataka prikuplja i pohranjuje isključivo za internu upotrebu od strane voditelja obrade i za vlastite svrhe. Voditelj obrade može zatražiti prijenos jednom ili više izvršitelja obrade (npr. paketna usluga) koji također koristi osobne podatke u internu svrhu koja se može pripisati voditelju obrade.

Registracijom na internetsku stranicu voditelja obrade, IP adresa – dodijeljena od strane davatelja internetskih usluga (ISP) i koju koristi subjekt podataka – također se pohranjuju datum i vrijeme registracije. Pohranjivanje ovih podataka odvija se u pozadini da je to jedini način da se spriječi zlouporaba naših usluga i, ako je potrebno, omogući istraga počinjenih kaznenih djela. Utoliko je pohrana ovih podataka neophodna za osiguranje voditelja obrade. Ovi se podaci ne prosljeđuju trećim stranama osim ako ne postoji zakonska obveza prosljeđivanja podataka ili ako prijenos služi cilju kaznenog progona.

Registracija subjekta podataka, s dobrovoljnim navođenjem osobnih podataka, želi omogućiti voditelju obrade da ponudi sadržaj ili usluge subjekta podataka koji se mogu ponuditi samo registriranim korisnicima zbog prirode predmeta o kojem je riječ. Registrirane osobe mogu u bilo kojem trenutku promijeniti osobne podatke navedene tijekom registracije ili ih u potpunosti izbrisati iz baze podataka voditelja obrade.

Voditelj obrade će u bilo kojem trenutku na zahtjev svakom subjektu podataka pružiti informacije o tome koji se osobni podaci pohranjuju o subjektu podataka. Uz to, voditelj podataka ispravit će ili izbrisati osobne podatke na zahtjev ili naznaku subjekta podataka, ukoliko ne postoje zakonske obveze pohrane.

 1. Pretplata na naš glasnik

Na internetskoj stranici Bhakti Marga – Spoznaj Sebe korisnici imaju mogućnost pretplate na glasnik naše udruge. Ulazna maska koja se koristi u tu svrhu određuje koji se osobni podaci prenose, kao i kada se glasnikn naručuje od voditelja obrade.

Bhakti Marga – Spoznaj Sebe redovito informira svoje korisnike i poslovne partnere putem glasnika o tekućim događanjima. Subjekt podataka može primati glasnik udruge samo ako (1) subjekt podataka ima valjanu adresu e-pošte i (2) subjekt podataka se prijavio za primanje glasnika. E-pošta s potvrdom poslat će se na e-adresu koju je subjekt podataka prvi put registrirao za otpremu glasnika, iz pravnih razloga, u postupku dvostruke prijave. Ova e-pošta s potvrdom koristi se za dokazivanje je li vlasnik adrese e-pošte kao subjekta podataka ovlašten za primanje glasnika.

Tijekom registracije za glasnik pohranjujemo i IP adresu računalnog sustava koju je dodijelio davatelj internetskih usluga (ISP) i koristi je subjekt podataka u vrijeme registracije, kao i datum i vrijeme registracije. Prikupljanje ovih podataka potrebno je kako bi se kasnije razumjela (moguća) zlouporaba adrese e-pošte subjekta podataka i stoga služi cilju pravne zaštite voditelja obrade.

Osobni podaci prikupljeni kao dio registracije za glasnik koristit će se samo za slanje našeg glasnika. Osim toga, pretplatnici na glasnik mogu biti obaviješteni putem e-pošte, sve dok je to potrebno za rad usluge glasnika ili predmetne registracije, jer bi to mogao biti slučaj ukoliko dođe do izmjena u ponudi glasnika, ili u slučaju promjene tehničkih okolnosti. Osobni podaci prikupljeni putem prijave za glasnik se neće preijeti trećim stranama. Subjekt podataka može prekinuti pretplatu na naše glasnike u bilo kojem trenutku. Suglasnost za pohranu osobnih podataka koju je subjekt podataka dao za slanje glasnika može se opozvati u bilo kojem trenutku. U svrhu opoziva pristanka, odgovarajuća poveznica nalazi se u svakom glasnikuu. Također je moguće u bilo kojem trenutku otkazati pretplatu na glasnik izravno na internetskoj stranici voditelja obrade ili obavještavanjem voditelja obrade na drugačiji način.

 

 1. Praćenje glasnika

Glasnik Bhakti Marga – Spoznaj Sebe sadrži takozvane piksele za praćenje. Piksel za praćenje minijaturna je grafika ugrađena u takve e-poruke koje se šalju u HTML formatu kako bi se omogućilo snimanje i analiza log datoteka. To omogućuje statističku analizu uspjeha ili neuspjeha internetskih marketinških kampanja. Na temelju ugrađenog piksela za praćenje, Bhakti Marga – Spoznaj Sebe može vidjeti da je li i kada subjekt podataka otvorio e-poštu i koji linkovi u poruci e-pošte su otvoreni od strane subjekta podataka.

Takve osobne podatke prikupljene u pikselima za praćenje sadržane u glasnicima voditelj obrade pohranjuje i analizira kako bi optimizirao otpremu glasnika, kao i da bi sadržaj budućih glasnika još bolje prilagodio interesima subjekta podataka. Ti se osobni podaci neće prosljeđivati trećim stranama. Subjekti podataka u bilo kojem trenutku imaju pravo opozvati odgovarajuću zasebnu izjavu o pristanku izdanu putem postupka dvostruke prijave. Nakon opoziva, voditelj obrade će izbrisati ove osobne podatke. Bhakti Marga – Spoznaj Sebe povlačenje od primanja glasnika automatski smatra opozivom.

 1. Mogućnost kontaktiranja putem internetske stranice

Internetska stranica udruge Bhakti Marga – Spoznaj Sebe sadrži informacije koje omogućuju brzi elektronički kontakt s našom udrugom, kao i izravnu komunikaciju s nama, što također uključuje opću adresu takozvane elektroničke pošte (adresa e-pošte). Ako subjekt podataka kontaktira voditelja obrade e-poštom ili putem obrasca za kontakt, osobni podaci koje je predao subjekt automatski se pohranjuju. Takvi osobni podaci koje dobrovoljno prenosi subjekt podataka voditelju obrade podataka pohranjuju se u svrhu obrade ili kontaktiranja subjekta podataka. Ovi osobni podaci se ne prenose trećim stranama.

 1. Funkcija komentiranja na blogu internetske stranice

Treće osobe se mogu prijaviti na komentare na blogu Bhakti Marga – Spoznaj sebe. Naročito, postoji mogućnost da se komentator prijavi na komentare koji slijede nakon njegovih komentara na određenu objavu na blogu.

Ako se subjekt podataka odluči za prijavu na ovu opciju, voditelj obrade će poslati automatski e-mail za potvrdu kako bi provjerio u postupku dvostrukog pristanka da li se vlasnik navedene adrese e-pošte odlučio za ovu opciju. Mogućnost prijave na komentare može se prekinuti u bilo kojem trenutku.

 1. Rutinsko brisanje i blokiranje osobnih podataka

Voditelj obrade obrađuje i pohranjuje osobne podatke subjekta podataka samo za razdoblje potrebno za postizanje svrhe pohrane, ili onoliko koliko to dopušta europski zakonodavac ili drugi zakonodavci u zakonima ili propisima kojima je voditelj obrade do.

Ako svrha pohrane nije primjenjiva ili ako istekne razdoblje pohrane koje je propisao europski zakonodavac ili drugi nadležni zakonodavac, osobni podaci se rutinski blokiraju ili brišu u skladu sa zakonskim zahtjevima.

 1. Prava subjekta podataka
 • a) Pravo potvrde

Svaki subjekt podataka ima pravo zajamčeno europskim zakonodavstvom da od voditelja obrade dobije potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega. Ako subjekt podataka želi iskoristiti ovo pravo na potvrdu, može se u bilo kojem trenutku obratiti voditelju obrade

 • b) Pravo pristupa

Svaki subjekt podataka ima pravo zajamčeno od europskog zakonodavca da od voditelja obrade dobije besplatne podatke o svojim osobnim podacima koji su pohranjeni u bilo kojem trenutku i kopiju tih podataka. Nadalje, europske smjernice i propisi omogućuju subjektu podataka pristup sljedećim informacijama:

 • Svrha obrade;
 • Kategorije osobnih podataka koje su obuhvaćene;
 • O primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, posebno o primateljima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama;
 • gdje je to moguće, predviđeno razdoblje za koje će se osobni podaci čuvati ili, ako nije moguće, kriteriji korišteni za određivanje tog razdoblja;
 • postojanje prava zahtijevati od voditelja obrade ispravak ili brisanje osobnih podataka, ili ograničenje obrade osobnih podataka koji se odnosi na subjekta podataka, ili na prigovor takvoj obradi;
 • postojanje prava na podnošenje žalbe nadzornom tijelu;
 • ako osobni podaci nisu prikupljeni od subjekta podataka, sve dostupne informacije o njihovom izvoru;
 • postojanje automatiziranog odlučivanja, uključujući profiliranje, navedeno u članku 22. stavcima 1. i 4. GDPR-a i, barem u tim slučajevima, značajne informacije o uključenoj logici, kao i značaju i predviđenim posljedicama takve obrade za subjekta podataka.

 

 

Nadalje, subjekt podataka imat će pravo dobiti informacije o tome prenose li se osobni podaci u treću zemlju ili u međunarodnu organizaciju. U tom je slučaju subjekt podataka imat će pravo biti obaviješten o odgovarajućim zaštitnim mjerama koje se odnose na prijenos.

Ako subjekt podataka želi iskoristiti ovo pravo pristupa, on ili ona u bilo kojem trenutku može kontaktirati voditelja obrade

 • c) Pravo na ispravak podataka

Svaki subjekt podataka ima pravo zajamčeno od europskog zakonodavca da od voditelja obrade bez nepotrebnog odgađanja dobije ispravak netočnih osobnih podataka koji se odnose na njega. Uzimajući u obzir svrhe obrade, subjekt podataka imat će pravo na popunjavanje nepotpunih osobnih podataka, uključujući I pravo na dodatnu izjavu.

Ako subjekt podataka želi iskoristiti ovo pravo na ispravak, može se u bilo kojem trenutku obratiti voditelju obrade

 • d) Pravo na brisanje (Pravo na zaborav)

Svaki subjekt podataka ima zajamčeno pravo od europskog zakonodavca da od voditelja obrade zatraži brisanje osobnih podataka koji se odnose na njega ili nju bez nepotrebnog odgađanja, a voditelj obrade ima obvezu brisanja osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja ako je jedan od sljedećih razloga vrijedi, sve dok obrada nije potrebna:

 • Osobni podaci više nisu potrebni u odnosu na svrhe u koje su prikupljeni ili na neki drugi način obrađeni.
 • Subjekt podataka povlači suglasnost na kojoj se temelji obrada u skladu s točkom (a) članka 6. stavka 1. GDPR-a ili točkom (a) članka 9. stavka 2. GDPR-a i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu.
 • Subjekt podataka prigovara obradi u skladu s člankom 21. stavkom 1. GDPR-a i nema nužnih legitimnih osnova za obradu ili se subjekt podataka prigovara obradi u skladu s člankom 21. stavkom 2. GDPR-a.
 • Osobni podaci obrađeni su nezakonito.
 • Osobni podaci moraju se izbrisati radi poštivanja zakonske obveze u zakonodavstvu Unije ili države članice kojoj je voditelj obrade.
 • Osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1. GDPR-a.

Ako se ostvari jedan od gore navedenih razloga, a subjekt podataka želi zatražiti brisanje osobnih podataka koje pohranjuje Bhakti Marga – Spoznaj Sebe, on ili ona u bilo kojem trenutku mogu kontaktirati voditelja obrade. Voditelj obrade podataka udruge Bhakti Marga – Spoznaj Sebe odmah će osigurati da se zahtjev za brisanje odmah udovolji.

Ako je voditelj obrade javno objavio osobne podatke, a obvezan je sukladno članku 17. stavku 1. brisati osobne podatake, voditelj obrade će, uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju i troškove provedbe, poduzeti razumne korake, uključujući tehničke mjere, kako bi obavijestio druge voditelje obrade koji obrađuju osobne podatke za koje je subjekt podataka zatražio da ti voditelji obrade izbrišu bilo kakve poveznice ili kopiranje ili replikaciju tih osobnih podataka, ukoliko obrada nije potrebna. Voditelj obrade za zaštitu podataka udruge Bhakti Marga – Spoznaj organizirat će potrebne mjere u pojedinačnim slučajevima.

 • e) Pravo na ograničenje obrade

Svaki subjekt podataka ima zajamčeno pravo od strane europskog zakonodavca da od voditelja obrade dobije ograničenje obrade ako se primjenjuje jedno od sljedećeg:

 • točnost osobnih podataka je osporena od subjekta podataka tijekom razdoblja koje je voditelju obrade omogućuje da provjeri točnost osobnih podataka.
 • Obrada je nezakonita i subjekt podataka protivi se brisanju osobnih podataka i umjesto toga zahtijeva ograničenje njihove upotrebe.
 • Voditelju obrade više nisu potrebni osobni podatci za potrebe obrade, ali su potrebni subjektu podataka radi postavljanja pravnog zahtjeva, ostvarivanje ili obranu svojih pravnih interesa.
 • Subjekt podataka usprotivio se obradi u skladu s člankom 21. stavkom 1. GDPR-a dok se ne provjeri jesu li legitimni razlozi voditelja obrade nadjačali interese subjekta podataka

Ako je ispunjen jedan od gore navedenih uvjeta, a subjekt podataka želi zatražiti ograničenje obrade osobnih podataka koje pohranjuje Bhakti Marga – Spoznaj Sebe, on ili ona u bilo kojem trenutku mogu kontaktirati voditelja obrade. Voditelj obrade za zaštitu podataka udruge Bhakti Marga – Spoznaj Sebe dogovorit će ograničenje obrade.

 • f) Pravo na prijenos podataka

Svaki subjekt podataka ima zajamčeno pravo od strane eurospskog zakonodavca na primanje osobnih podataka koji se odnose na njega, a koje je dostavio voditelju obrade u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu. On ili ona imat će pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane voditelja obrade kojem su osobni podaci dostavljeni, sve dok se obrada temelji na pristanku sukladno članku 6. stavku 1. točki (a) GDPR-a ili točke (a) članka 9. stavka 2. GDPR-a, ili na ugovoru u skladu s točkom (b) članka 6. stavka 1. GDPR-a, a obrada se vrši automatiziranim sredstvima, sve dok obrada nije potrebna za obavljanje zadatka koji se provodi u javnom interesu ili u izvršavanju službenih ovlasti dodijeljenih voditelju obrade.

Nadalje, u ostvarivanju svog prava na prenosivost podataka sukladno članku 20. stavku 1. GDPR-a, subjekt podataka imat će pravo na prijenos osobnih podataka izravno od jednog vodtelja obrade podataka do drugogo, ako je to tehnički izvedivo i kada to neće negativno utjecati na prava i slobode drugih.

Kako bi ostvario pravo na prenosivost podataka, subjekt podataka može se u bilo kojem trenutku obratiti voditelju obrade podataka udruge Bhakti Marga – Spoznaj Sebe.

 • g) Pravo na prigovor

Svaki subjekt podataka ima zajamčeno pravo od europskog zakonodavca da u bilo kojem trenutku prigovori, zbog razloga koji se odnose na njegovu određenu situaciju, na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega, a koja se temelji na točki (e) ili (f) članka 6. stavka 1. GDPR-a. To se također odnosi na profiliranje na temelju ovih odredbi.

Bhakti Marga – Spoznaj Sebe više neće obrađivati osobne podatke u slučaju prigovora, osim ako ne možemo dokazati uvjerljive zakonske osnove za obradu koji prevladavaju interesima, pravima i slobodama subjekta podataka ili za uspostavu, izvršavanje ili obranu pravnih zahtjeva.

Ako Bhakti Marga – Spoznaj Sebe obrađuje osobne podatke u svrhe izravnog marketinga, subjekt podataka imat će pravo u bilo kojem trenutku prigovoriti obradi osobnih podataka koji se odnose na njega ili nju za takav marketing. To se odnosi na profiliranje u mjeri u kojoj je povezano s takvim izravnim marketingom. Ako se subjekt podataka prigovori Bhakti Marga – Spoznaj Sebe obradi u svrhe izravnog marketinga, Bhakti Marga – Spoznaj Sebe više neće obrađivati osobne podatke u te svrhe.

Uz to, subjekt podataka ima pravo, iz razloga koji se odnose na njegovu ili njezinu određenu situaciju, prigovoriti obradi osobnih podataka koji se odnose na njega od strane Bhakti Marga – Spoznaj Sebe u znanstvene ili povijesne istraživačke svrhe ili u statističke svrhe prema članku 89. stavka 1. GDPR-a, osim ako obrada nije potrebna za obavljanje zadatka koji se provodi iz razloga od javnog interesa.

Kako bi ostvario pravo na prigovor, subjekt podataka može se izravno obratiti voditelju obrade podataka udruge Bhakti Marga – Spoznaj Sebe. Uz to, subjekt podataka slobodan je u kontekstu korištenja usluga informacijskog društva, bez obzira na Direktivu 2002/58 / EZ, koristiti svoje pravo na prigovor automatiziranim sredstvima koristeći tehničke specifikacije.

 • h) Automatsko pojedinačno donošenje odluka, uključujući profiliranje

Svaki subjekt podataka ima zajmačeno pravo od europskog zakonodavca da ne podliježe odluci koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući profiliranje, koja proizvodi pravne učinke koji se odnose na njega ili slično značajno utječe na njega, ukoliko odluka (1) nije potrebna za sklapanje ili izvršavanje ugovora između subjekta podataka i voditelja obrade podataka, ili (2) nije odobrena zakonom Unije ili države članice kojem je voditelj obrade podložan i koji također predviđa dolje prikladne mjere za zaštitu prava i sloboda i zakonskih interesa subjekta podataka ili (3) se ne temelji na izričitom pristanku subjekta podataka.

Ako je odluka (1) potrebna za sklapanje ili izvršavanje ugovora između subjekta podataka i voditelja obrade podataka, ili (2) se temelji na izričitom pristanku subjekta podataka, Bhakti Marga – Spoznaj Sebe provest će odgovarajuće mjere kako bi zaštitio prava i slobode i zakonske interese subjekta podataka, barem pravo na ljudsku intervenciju voditelja obrade, kako bi izrazio svoje stajalište i osporio odluku.

Ako subjekt podataka želi ostvariti prava koja se odnose na automatizirano pojedinačno donošenje odluka, on ili ona u bilo kojem trenutku mogu izravno kontaktirati voditelja obrade podataka udruge Bhakti Marga – Spoznaj Sebe.

 • i) Pravo na povlačenje pristanka za zaštitu podataka

Svaki subjekt podataka ima zajamčeno pravo od europskog zakonodavca da u bilo kojem trenutku povuče svoj pristanak za obradu svojih osobnih podataka.

Ako subjekt podataka želi iskoristiti pravo na povlačenje pristanka, može se u bilo kojem trenutku izravno obratiti voditelju obrade podataka udruge Bhakti Marga – Spoznaj Sebe.

 1. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i upotrebi Facebooka

Na ovom internetskoj stranici voditelj obrade ima ugrađene komponente trgovačkog društva Facebook. Facebook je društvena mreža.

Društvena mreža mjesto je za društvene sastanke na Internetu, internetsku zajednicu koja korisnicima obično omogućava međusobnu komunikaciju i interakciju u virtualnom prostoru. Društvena mreža može poslužiti kao platforma za razmjenu mišljenja i iskustava ili omogućiti internetskoj zajednici pružanje osobnih ili poslovnih podataka. Facebook korisnicima društvenih mreža omogućuje stvaranje privatnih profila, prijenos fotografija i mrežu putem zahtjeva za prijateljstvo.

Trgovačko društvo koje upravlja Facebook-om je Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Sjedinjene Države. Ako osoba živi izvan Sjedinjenih Država ili Kanade, voditelj obrade je Facebook Ireland Ltd., trg 4 Grand Canal, luka Grand Canal, Dublin 2, Irska.

Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojom upravlja voditelj obrade i u koju je integrirana Facebook komponenta (Facebook dodaci), internetski preglednik na informacijskom tehnološkom sustavu subjekta podataka automatski zatraženo da preuzme prikaz odgovarajuće Facebook komponente s Facebooka putem Facebook komponente. Pregledu svih Facebook dodataka možete pristupiti na https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Tijekom ovog tehničkog postupka Facebook je upoznat s određenom pod-mrežnom lokacijom naše internetske stranice koju je posjetio subjekt podataka.

Ako je subjekt podataka istovremeno prijavljen na Facebooku, Facebook otkriva svakim poziv na našu internetsku stranicu od strane subjekta podataka – i za cijelo vrijeme boravka na našoj internetskoj stranici – koju određenu pod-stranicu naše Internetske stranice je posjetio subjekt podataka. Ovi se podaci prikupljaju putem Facebook komponente i povezuju s odgovarajućim Facebook računom subjekta podataka. Ako subjekt podataka klikne na jedan od Facebook gumba integriranih u našu internetsku stranicu, npr. gumb “Sviđa mi se” ili ako subjekt podataka pošalje komentar, tada Facebook usklađuje ove podatke s osobnim Facebook korisničkim računom subjekta podataka i pohranjuje osobne podatke.

Facebook putem Facebook komponente uvijek prima informacije o posjetu našoj internetskoj stranici od strane subjekta podataka, kad god je subjekt podataka istovremeno prijavljen na Facebooku u vrijeme poziva na našu internetsku stranicu. To se događa bez obzira klikne li subjekt podataka na Facebook komponentu ili ne. Ako takav prijenos informacija na Facebook nije poželjan za subjekta podataka, tada on ili ona to može spriječiti odjavljivanjem s njihovog Facebook računa prije nego što se izvrši poziv na na našu internetsku stranicu.

Smjernice za zaštitu podataka koje je objavio Facebook, a dostupne su na https://facebook.com/about/privacy/, pružaju informacije o prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka od strane Facebooka. Uz to, tamo je objašnjeno koje mogućnosti postavljanja Facebook nudi za zaštitu privatnosti subjekta podataka. Uz to, dostupne su različite opcije konfiguracije koje omogućuju eliminaciju prijenosa podataka na Facebook. Subjekt podataka ove aplikacije može koristiti za uklanjanje prijenosa podataka na Facebook.

 1. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i korištenju usluge Google Analyticsa (s funkcijom anonimizacije)

Na ovoj internetskoj stranici voditelj obrade je integrirao komponentu Google Analyticsa (s funkcijom anonimizatora). Google Analytics usluga je web analitike. Web analitika je prikupljanje, prikupljanje i analiza podataka o ponašanju posjetitelja internetske stranice. Usluga web analize, između ostalog, prikuplja podatke o internetskoj stranici s kojeg je osoba došla (takozvani referent), koje su podstranice posjećene ili koliko su često i tijekom kojeg trajanja podstranica pregledavane. Web analitika uglavnom se koristi za optimizaciju internetske stranice i za provođenje analize troškova i koristi internetskog oglašavanja.

Trgovačko društvo koje omogućava Google Analytics komponentu je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ireland.

Za web analitiku putem Google Analyticsa voditelj obrade koristi aplikaciju “_gat. _AnonymizeIp”. Pomoću ove aplikacije Google skraćuje IP adresu internetske veze subjekta podataka i anonimizira ga prilikom pristupa našoj internetskoj stranici iz države članice Europske unije ili druge države ugovornice Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru.

Svrha komponente Google Analytics je analizirati promet na našoj internetskoj stranici. Google koristi prikupljene podatke i informacije, između ostalog, za procjenu upotrebe naše internetske stranice i za pružanje internetskih izvješća koja prikazuju aktivnosti na našim internetskim stranicama te za pružanje drugih usluga u vezi s korištenjem naše internetske stranice.

Google Analytics postavlja kolačić na sustav informacijske tehnologije subjekta podataka. Definicija kolačića gore je objašnjena. Postavkom kolačića Googleu je omogućeno analiziranje upotrebe naše internetske stranice. Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojom upravlja voditelj obrade i u koju je integrirana komponenta Google Analytics, internetski preglednik u sustavu informacijske tehnologije subjekta podataka automatski će slati podatke putem komponenta Google Analytics u svrhu internetskog oglašavanja i podmirivanja provizija Googleu. Tijekom ovog tehničkog postupka, trgovačko društvo Google stječe znanje o osobnim podacima, poput IP adrese subjekta podataka, koja Googleu, između ostalog, služi za razumijevanje podrijetla posjetitelja i klikova te za naknadnu naplatu provizije.

Kolačić se koristi za pohranu osobnih podataka, kao što su vrijeme pristupa, mjesto s kojeg je pristup izvršen i učestalost posjeta našoj internetskoj stranici od strane subjekta podataka. Svakim posjetom našoj internetskoj stranici takvi će se osobni podaci, uključujući IP adresu internetskog pristupa koji koristi subjekt podataka, prenositi Googleu u Sjedinjenim Američkim Državama. Te osobne podatke Google pohranjuje u Sjedinjenim Američkim Državama. Google može proslijediti ove osobne podatke prikupljene tehničkim postupkom trećim stranama.

Subjekt podataka može, kao što je gore navedeno, u bilo kojem trenutku spriječiti postavljanje kolačića putem naše internetske stranice odgovarajućom prilagodbom korištenog internetskog preglednika i tako trajno zabraniti postavljanje kolačića. Takva prilagodba korištenog internetskog preglednika također bi spriječila Google Analytics da postavi kolačić u sustavu informacijske tehnologije subjekta podataka. Osim toga, kolačići koje Google Analytics već koristi mogu se u bilo kojem trenutku izbrisati putem internetskog preglednika ili drugog softverskog programa.

Osim toga, subjekt podataka ima mogućnost prigovora na zbirku podataka koje generira Google Analytics, a koja je povezana s upotrebom ove internetske stranice, kao i Googleovu obradu tih podataka i priliku da spriječi bilo koju takvu. U tu svrhu subjekt podataka mora preuzeti dodatak preglednika pod poveznicom https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i instalirati ga. Ovaj dodatak za preglednik poručuje Google Analyticsu putem JavaScripta da se bilo koji podaci i podaci o posjetama internetskim stranicama ne smiju prenositi u Google Analytics. Instalacija dodataka za preglednik Google smatra prigovorom. Ako se sustav informacijske tehnologije subjekta podataka kasnije izbriše, formatira ili novo instalira, tada subjekt podataka mora ponovno instalirati dodatke preglednika da bi onemogućio Google Analytics. Ako je dodatak preglednika deinstalirao subjekt podataka ili bilo koja druga osoba koja se može pripisati njihovoj sferi nadležnosti ili je onemogućena, moguće je izvršiti ponovnu instalaciju ili ponovno aktiviranje dodataka preglednika.

Daljnje informacije i primjenjive Googleove odredbe o zaštiti podataka mogu se pronaći na https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ i na http://www.google.com/analytics/terms/us. html. Google Analytics dalje je objašnjen na sljedećoj poveznici https://www.google.com/analytics/.

 1. Odredbe o zaštiti podataka pri upotrebi i korištenju programa Google AdWords

Na ovoj internetskoj stranici voditelj obrade je integrirao Google AdWords. Google AdWords je usluga za oglašavanje na internetu koja oglašavaču omogućuje postavljanje oglasa u rezultate Google pretrage i Google-ovu oglašavačku mrežu. Google AdWords dopušta oglašavaču da unaprijed definira određene ključne riječi pomoću kojih se oglas samo prikazuje na Google-ovim rezultatima pretraživanja, kada korisnik koristi pretragu za pronalaženje rezultata pretraživanja koji se odnose na ključne riječi. U Google oglašivačkoj mreži oglasi se distribuiraju na relevantnim internetskim stranicama pomoću automatskog algoritma, uzimajući u obzir prethodno definirane ključne riječi.

Trgovačko društvo koja pruža Google AdWords uslugu je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ireland.

Svrha Google AdWordsa je promocija naše internetske stranice uključivanjem relevantnog oglašavanja na internetske stranice trećih strana i rezultatima pretrage u Google pretraživaču kao i radi oglašavanja treće strane na našoj internetskoj stranici.

Ako subjekt podataka pristupi našoj internetskoj stranici putem Google oglasa, na sustav informacijske tehnologije subjekta podataka šalje se kolačić konverzije putem Google-a. Definicija kolačića je gore objašnjena. Kolačić konverzije gubi valjanost nakon 30 dana i ne koristi se za identifikaciju subjekata podataka. Ako kolačić nije istekao, kolačić za konverziju koristi se za provjeru jesu li na našoj internetskoj stranici pozvane određene podstranice.

Google upotrebljava podatke i informacije prikupljene korištenjem kolačića za konverziju kako bi stvorio statistiku posjete našoj internetskoj stranici. Ove statistike posjeta koriste se kako bi se utvrdio ukupan broj korisnika koji su posluženi putem AdWords oglasa kako bismo utvrdili uspjeh ili neuspjeh svakog AdWords oglasa i optimizirali AdWords oglase u budućnosti. Ni naša udruga ni drugi Google AdWords oglašavači ne dobivaju informacije od Google-a na temlju kojih bi mogli identificirati subjekte podataka.

Kolačić konverzije pohranjuje osobne podatke, npr. internetske stranice koje je posjetio subjekt podataka. Svaki put kad posjetimo naše internetske stranice, osobni podaci, uključujući IP adresu internetskog pristupa koji koristi subjekt podataka, prenose se Google-u u Sjedinjene Američke Države. Ovi osobni podaci pohranjuju Google u Sjedinjenim Američkim Državama. Google može prenijeti ove osobne podatke prikupljene tehničkim postupkom trećim stranama.

Subjekt podataka može u bilo koje vrijeme spriječiti postavljanje kolačića na našoj internetskoj stranici, kao što je gore navedeno, pomoću odgovarajuće postavke korištenog internetskog preglednika i time trajno uskraćivati postavljanje kolačića. Takva postavka korištenog internetskog preglednika također bi spriječila Google da stavlja kolačić za konverziju na informacijski sustav subjekta podataka. Osim toga, kolačić koji je postavio Google AdWords može se izbrisati u bilo kojem trenutku putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa.

Subjekt podataka ima mogućnost prigovora na oglašavanje na temelju interesa od strane Google-a. U tu svrhu, subjekt podataka mora pozvati vezu na www.google.hr/settings/ads i unijeti željene postavke.

Dodatne informacije i primjenjive odredbe o zaštiti podataka trgovačkog društva Google mogu se pronaći na vezi https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

15.Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i upotrebi Instagrama

Na ovoj internetskoj stranici voditelj obrade ima integrirane komponente usluge Instagram. Instagram je usluga koja se može kvalificirati kao audiovizualna platforma koja omogućava korisnicima dijeljenje fotografija i videozapisa, kao i širenje takvih podataka na drugim društvenim mrežama.

Trgovačko društvo koja pruža usluge koje nudi Instagram je Facebook Ireland Ltd., trg 4 Grand Canal, luka Grand Canal, Dublin 2, Irska.

Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojom upravlja voditelj obrade i na kojoj je integrirana Instagram komponenta (gumb Insta), automatski se traži internetski preglednik u informacijskom tehnološkom sustavu subjekta podataka na preuzimanje prikaza odgovarajuće Instagram komponente Instagrama. Tijekom ovog tehničkog postupka Instagram postaje svjestan koju je posebnu podstranicu naše internetske stranice posjetio subjekt podataka.

Ako je subjekt podataka istovremeno prijavljen na Instagramu, Instagram otkriva pri svakom pozivu na našu internetsku stranicu od strane subjekta podataka – i za cijelo vrijeme boravka na našoj internetskoj stranici – koju određenu podstranicu naše internetske stranice je posjetio subjekt podataka. Ovi se podaci prikupljaju putem komponente Instagram i povezani su s odgovarajućim Instagram računom subjekta podataka. Ako subjekt podataka klikne na jedan od Instagram gumba integriranih na našoj internetskoj stranici, tada Instagram usklađuje ove podatke s osobnim Instagram korisničkim računom subjekta podataka i pohranjuje osobne podatke.

Instagram putem komponente Instagrama prima informacije da je subjekt podataka posjetio našu internetsku stranicu, pod uvjetom da je subjekt podataka prijavljen na Instagramu u vrijeme poziva na našu internetsku stranicu. To se događa bez obzira klikne li osoba na Instagram gumb ili ne. Ako takav prijenos informacija na Instagram nije poželjan za subjekta podataka, tada on ili ona to može spriječiti odjavivši se s njihovog Instagram računa prije nego što se izvrši poziv na našu internetsku stranicu.

Daljnje informacije i primjenjive odredbe o zaštiti podataka Instagrama mogu se pronaći na https://help.instagram.com/155833707900388 i https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

 1. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i upotrebi YouTube-a

Na ovoj internetskoj stranici voditelj obrade ima integrirane komponente YouTube-a. YouTube je internetski video portal koji izdavačima video zapisa omogućuje besplatno postavljanje video isječaka i ostalih korisnika, koji također omogućuje njihovo besplatno gledanje, pregled i komentiranje. YouTube vam omogućuje objavljivanje svih vrsta videozapisa, tako da možete pristupiti cjelovitim filmovima i TV emisijama, kao i glazbenim videozapisima, najavama i videozapisima koje su korisnici napravili putem internetskog portala.

Trgovačko društvo koje pruža YouTube uslugu je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ireland.

Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojom upravlja voditelj obrade i na kojoj je integrirana YouTube komponenta (YouTube video), automatski se traži internetski preglednik na informacijskom tehnološkom sustavu subjekta podataka za preuzimanje prikaza odgovarajuće YouTube komponente. Dodatne informacije o YouTubeu mogu se dobiti na https://www.youtube.com/yt/about/en/. Tijekom ovog tehničkog postupka YouTube i Google stječu znanje o tome koju je posebnu podstranicu naše internetske stranice posjetio subjekt podataka.

Ako je subjekt podataka prijavljen na YouTubeu, YouTube prepoznaje svakim pozivom na podstranicu koja sadrži YouTube videozapis, koju je podstranicu naše internetske stranice posjetio subjekt podataka. Ove podatke prikupljaju YouTube i Google i dodjeljuju se odgovarajućem YouTube računu subjekta podataka.

YouTube i Google primit će informacije putem YouTube komponente da je subjekt podataka posjetio našu internetsku stranicu, ako je subjekt podataka u vrijeme poziva na našu internetsku stranicu prijavljen na YouTubeu; to se događa bez obzira klikne li osoba na YouTube videozapis ili ne. Ako takav prijenos ovih podataka na YouTube i Google nije poželjan za subjekta podataka, isporuka može biti spriječena ako se subjekt podataka odjavi sa vlastitog YouTube računa prije nego što se izvrši poziv na našu internetsku stranicu.

YouTube-ove odredbe o zaštiti podataka dostupne na https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ pružaju informacije o prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka od strane YouTube-a i Google-a.

 1. Pravni temelj obrade

Čl. 6, stavak 1. GDPR-a služi kao pravna osnova za postupke obrade za koje dobivamo suglasnost za određenu svrhu obrade. Ako je obrada osobnih podataka nužna za izvršenje ugovora u kojem je subjekt podataka stranka, kao što je to, na primjer, kada su postupci obrade neophodni za isporuku robe ili za pružanje bilo koje druge usluge, obrada se na temelju članka 6. stavka 1. točka b GDPR. Isto se odnosi na postupke obrade koji su neophodni za provođenje predugovornih mjera, na primjer u slučaju upita koji se tiču ​​naših proizvoda ili usluga. Podvrgava li se našoj udrugi zakonskoj obvezi kojom se zahtijeva obrada osobnih podataka, kao što je ispunjenje poreznih obveza, obrada se temelji na čl. 6. Stavak 1. točka c GDPR-a. U rijetkim slučajevima obrada osobnih podataka može biti potrebna radi zaštite vitalnih interesa subjekta podataka ili druge fizičke osobe. To bi bio slučaj, na primjer, da je posjetitelj ozlijeđen u našoj udruzi i da se njegovo ime, dob, podaci o zdravstvenom osiguranju ili drugi vitalni podaci moraju proslijediti liječniku, bolnici ili drugoj trećoj strani. Tada bi se obrada temeljila na čl. 6. Stavak 1. točka d GDPR-a. Konačno, postupci obrade mogu se temeljiti na članku 6. stavku 1. točka f GDPR-a. Ova pravna osnova koristi se za postupke obrade koji nisu obuhvaćeni niti jednom od gore spomenutih pravnih osnova, ako je obrada potrebna u svrhu legitimnih interesa koje slijedi naša udruga ili treća strana, osim ako su takvi interesi nadjačani interesima ili temeljna prava i slobode subjekta podataka koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Takvi postupci obrade posebno su dopušteni jer ih je posebno spomenuo europski zakonodavac. Smatrao je da se može pretpostaviti legitimni interes ako je subjekt podataka klijent voditelja obrade (uvodna izjava 47. rečenica 2. GDPR-a).

 1. Zakonski interesi koje slijedi voditelj obrade ili treća strana

Ako se obrada osobnih podataka temelji na članku 6. stavku 1. točka f GDPR-a naš je legitimni interes obavljati svoje poslovanje u korist dobrobiti svih članova naše udruge

 1. Razdoblje tijekom kojeg će se čuvati osobni podaci

Kriteriji koji se koriste za određivanje razdoblja pohrane osobnih podataka odgovarajuće je zakonsko razdoblje čuvanja. Nakon isteka tog razdoblja, odgovarajući se podaci rutinski brišu, sve dok više nisu potrebni za ispunjenje ugovora ili pokretanje ugovora.

 1. Pružanje osobnih podataka kao zakonski ili ugovorni zahtjev; Uvjeti potrebni za sklapanje ugovora; Obveza subjekta podataka na davanje osobnih podataka; moguće posljedice nepružanja takvih podataka

Pojašnjavamo da je pružanje osobnih podataka djelomično propisano zakonom (npr. porezni propisi) ili također može proizaći iz ugovornih odredbi (npr. informacija o ugovornom partneru). Ponekad će biti potrebno sklopiti ugovor da nam subjekt podataka pruža osobne podatke koje moramo naknadno obraditi. Subjekt podataka nam je, na primjer, dužan dostaviti osobne podatke kad naša udruga s njim ili njom potpiše ugovor. Neustupanje osobnih podataka imalo bi za posljedicu da se ugovor sa subjektom podataka ne može sklopiti. Prije nego što osobne podatke dostavi subjekt podataka, subjekt podataka može kontaktirati voditelja obrade. Voditelj obrade pojašnjava subjektu podataka da li je pružanje osobnih podataka potrebno po zakonu ili ugovoru ili je potrebno za zaključenje ugovora, postoji li obveza pružanja osobnih podataka i posljedice nepružanja osobnih podataka.

 1. Postojanje automatiziranog odlučivanja

Kao odgovorna udruga, ne koristimo automatsko donošenje odluka ili profiliranje.

 1. Prijava na događanja

Da biste se registrirali za naša događanja, prikupljamo osobne podatke sudionika. To uključuje detalje o kontaktima i informacije potrebne za provjeru podobnosti i sposobnosti za sudjelovanje na određenom događanju, kao što su dob i jezične vještine sudionika. Takvi su podaci potrebni za ugovorno izvršenje događanja ili tražimo suglasnost sudionika za prikupljanje i upotrebu ovih osobnih podataka.

Ako je svrha podataka istekla, što je obično nekoliko dana nakon događanja, podaci će se izbrisati. Izuzetak su samo slučajevi kada imamo zakonsku obvezu ili tvrdimo da nastavljamo pohranjivati podatke.

Prijava za događaje odvija se putem naše internetske stranice, kao i na internetskoj lokaciji putem pisanih obrazaca za registraciju.

 1. Foto i video zapisi događaja

Radi dokumentiranja, izvještavanja, samopromocije snimamo i fotografiramo svoje događaje. Te podatke obrađujemo i objavljujemo na Internetu na raznim platformama u svrhu oglašavanja. Ovdje se oslanjamo na legitimni interes prema uvodnoj izjavi 47. GDPR-a i posebnoj zaštiti osjetljivih podataka prema uvodnoj izjavi 51. GDPR-a. Ako pojedine osobe ne žele fotografiranje, mogu slobodno potražiti kontakt s fotografima kako bi postigle primjenu u skladu s njihovim interesima.