Ovomjesečna Bhakti Yoga mantra donosi nam Lingashtakam Paramahamse Sri Swamija Vishwanande i drugih dobro poznatih glasova u Bhakti Margi. Omotan predanošću i izgrađujući zamah u svakom stihu Njegov slatki glas vodi nas na putovanje slaveći Shiva-lingam. Krešendo se ugrađuje u takvo stanje te se stječe dojam da plešemo sa samim Shivom, božanskim plesačem.

Napisla: Bhavani Durga

Ovomjesečna Bhakti Yoga Mantra donosi nam Lingashtakam Paramahamse Sri Swamija Vishwanande i druge dobro poznate glasove u Bhakti Margi. Omotan predanošću i izgrađujući zamah u svakom stihu Njegov slatki glas vodi nas na putovanje slaveći Shiva-lingam. Krešendo se ugrađuje u takvo stanje da kao da plešemo sa samim Shivom, božanskim plesačem.

Guruji uvijek traži da se pjeva svakodnevno 11 dana prije Shivaratrija i na sam Shivaratri koji je ove godine u četvrtak, 11. ožujka 2021. godine.

Suština Shivaratrija je predati svoj um. Fokusirati ga na Boga. Pjevajte Njegova božanska imena. Pročisti sebe, pročisti svoj um. Ukratko, to je Shivaratri, ništa drugo.

Paramahamsa Vishwananda

Izabrala sam biti u zadnjoj grupi koja je uživala u zadnjim ranim jutarnjim satima. Kad su proslave završile, rečeno mi je da mogu u red za primanje prasada, što nisam ni očekivala, jer sam bila navikla sjediti otraga i promatrati. Ušla sam u red i kad sam stigla pred Gurujija, pitao je: „Imaš li lingam za hram?“ Samo nekoliko dana prije odlaska u Njemačku, u našoj kući u Španjolskoj započela je gradnja hrama Bhakti Marge. Budući da nismo imali, pozvao je nekoga da donese poslužavnik s lingamima koje je materijalizirao samo nekoliko sati prije. Nehajno je uzeo tamni, crni sjajni lingam i pružio mi ga. Bila sam u šoku, a također sam bila svjesna da sam morala krenuti dalje da bi red i dalje prolazio kako bi ljudi primili prasad. Primila sam prasad i držeći lingam, izašla sam iz hrama u silnom osjećaju zahvalnosti.

Lingashtakam je molitva sastavljena od osam pjesničkih stihova u kojima se navode slave gospoda Shive i blagodati štovanja lingama. Pojanje Lingashtakama slično je izvođenju puje Shiva-lingamu. Izgovarajući ovu molitvu, povezujemo se sa sviješću o kojoj Guruji govori.

Guruji opisuje Shivu kao nevinog i pristupačnog. Pokazuje nam veličinu predanog služenja, zaboravljanja sebe i služenja Gospodinu – On je bhakta. U Samudra-manthanalili kad deve i demoni uskovitlaju mliječni ocean, prvo što izađe je halahala, otrov. Ovaj otrov predstavlja naš um koji sumnja i to se mora predati Gospodinu. Kad je halahala došao, deve i demoni otrčali su do gospoda Shive i zamolili ga da ga popije. U Garuda Purani Shiva kaže Parvati: „O Devi, to nije dobro poznata činjenica. U vrijeme Samudra-manthane, prije konzumiranja otrova, meditirao sam o gospodinu Narayani. Zbog njegove milosti uspio sam ga piti jednako lako kao da je nektar.“

Gospodin Narayana uključio je Shivu u ovaj dio lile kako bi ukazao na važnost potpune predanosti. Shiva je u stalnoj meditaciji na Narayanu. Shiva nas uči prihvaćanju, poniznosti i predanom služenju. Nije uzeo halahala otrov svojim egom govoreći: „Tako sam moćan da vas sve mogu spasiti.“ Ponizno je meditirao o Gospodinu i prihvatio to kao nesebično, predano služenje.

Izgovarajući ovu predanu molitvu, Lingashtakam, molimo Shivu, boga uništenja, da uništi naš ponos kako bismo mogli biti uronjeni u božansku svijest.

Lingashtakam – VIDEO

Izvorni tekst na engleskom pročitajte OVDJE.

X