Znate da je Krishna imao mnogo žena. Naravno, sve su ga htjele za sebe, ali Satyabhama je posebno htjela Krishnu za sebe. Otišla je do Narada-munija i rekla Narada-muniju: „Reci mi, kako mogu dobiti Krishnu za sebe?” Narada-muni je bio pametan i poznavao je igru ​​Maha Vishnua. Rekao je Satyabhami: „Prodaj Krishnu meni. Tako ću imati Krishnu za sebe. Zatim ću ga nakon toga prodati tebi.“

Satyabhama je rekla: „Dobra ideja! U redu, prodat ću ti Krishnu.“

Zatim se Narada-muni okrenuo i rekao: „Krishna, dođi ovamo!“ Naravno, Krishna je morao igrati igru ​​i rekao je: „Da, učitelju! Što želite od mene?“

Narada-muni je rekao: „U redu, idemo sad. Moraš me služiti jer sam te kupio od Satyabhame.“

Sve ostale žene jako su se naljutile na Satyabhamu jer kad je pitala Narada-munija da kupi Krishnu: „Sada je vrijeme da kupim Krishnu. Možete li mi prodati Krishnu?“

Rekao je: „Jeste li ludi? Nema šanse, nikad ti neću prodati Krishnu. On je moj rob. On će me sada služiti.“

A Krishna je rekao: „Da, moj gospodaru.“

Krishna je služio, a Narada-muni je sjedio i govorio: „Krishna, donesi mi vode.“

Svi su govorili: „O moj Bože, jadni Krishna. On sada služi Narada-munija.“ Znate, normalno je da Narada-muni mora služiti Njega, a sada je On služio Narada-munija.

Naravno, svi su se osjećali loše. Otišli su kod Satyabhame i okrivili je i vrlo loše govorili o Satyabhami. Osjećala se jako loše. Otišli su do Narada-munija i rekli mu: „Narada-muni, mora postojati način.“

Narada-muni je rekao: „Dobro. Volio bih imati sav vaš nakit, sve zlato, sve blago koje imate u težini Krishne.“

Pa, prema gospodaru svemira, jednako Njemu? Sve je u Njemu, znate! Tako su napravili velike vage da ga izvažu. S jedne strane, Krishna je sjedio, a sve kraljice su svoj nakit odložile s druge strane.

Nije se pomaknuo ni centimetar. Sve blago palače bilo je na vagi. Nije se pomaknuo. Narada-muni je bio sretan, uživao je u tome i naravno, Krishna je uživao više od bilo koga drugog. Samo jedna kraljica Rukmini nije skinula ništa od svog nakita i svi su je krivili i govorili: „Zašto želiš da Gospodin bude rob Narada-munija?“

Rekla je: „Ne, ne, ne! Svi ste vi glupi!“

Zatim su je svi pogledali govoreći: „Reci nam kako?“

Rukmini je otišla do vage i rekla: „Uklonite sav nakit odatle. Uklonite sve blago.“ Narada-muni ju je gledao vrlo velikim očima, govoreći: „Oh, moj Bože!“

Zatim je Rukmini uzela jedan list tulsija i na njega napisala ime Krishne i samo ga stavila na vagu. U trenutku kad je list dodirnuo vagu, pala je dolje, a Krishna otišao gore. Dakle, ovo pokazuje moć predanosti, moć koju tulsi ima i moć imena Krishna, koje je čak jače od Krishnine pojavnosti. Ovo je moć imena.

Kad god nekoga zovemo, zovemo ga uvijek imenom i tada ta osoba dođe. Tako nazivamo i Boga. Uzimamo ime i koncentriramo se kako bi nam se Bog mogao otkriti.

Odlomak iz satsanga Paramahamsa Vishwanande 2. studenog 2009. u ashramu Shree Peetha Nilaya

Naučite o Rukmininoj mudrosti i bhakti na našim nadolazećim tečajevima recitiranja veda posvećenim učenju od velikih Gospodinovih bhakta!

 

Izvorni tekst na engleskom pročitajte OVDJE.

X