Gdje god se čita ime Rama, on je prvi koji dolazi i posljednji koji odlazi. Hanuman je besmrtan i putovao je širom svijeta, štiteći, dajući svoj blagoslov poklonicima Rame, onima koji se mole gospodinu Rami.

ODLOMAK IZ KOMENTARA PARAMAHAMSE VISHWANANDE
Srimad Bhagavatam

Hanuman se smatra primjerom bhakti. On predstavlja kakav netko mora biti na svom duhovnom putu i koliko mora biti predan. U ovom aspektu Hanumana on daje mudrost i također pokazuje da se čovjek ne treba ničega bojati kad je on u blizini.

Kao što znate, Hanuman je inkarnacija gospodina Śive. Kad je Rama sišao, sva su se božanstva manifestirala u obliku majmuna – vanara-sena. Hanuman je zapravo sam Śiva. Zato se i kaže: kad se molite Hanumanu, dobivate milost Gauri-Shankara. I kao što sam objasnio tijekom Rama Navamija, ime Rama je mješavina Om Namo Narayanaya i Om Namah Shivaya. Prvi slog Rame nalazi se u: Om Namo Narayanaya, što je ra, a drugi u Om Namah Shivaya, što je ma.

Ime Rama ulijeva se u Hanumana njegovom predanošću. Iniciran je u ime Rama od djetinjstva i njegova odanost nije imala ograničenja. Čak se i do sada kaže: gdje god se čitalo ime Rama, on je prvi koji je došao i posljednji koji je otišao. Hanuman je besmrtan i putovao je širom svijeta, štiteći, dajući svoj blagoslov poklonicima Rame, onima koji se mole gospodinu Rami.

Naučite više iz lila Rame i Hanumana na predstojećim tečajevima recitiranja Veda posvećenih učenju od velikih bhakta.

BHAKTA HANUMAN MANTRA

añjaniḥ-garbha sambhūto
kapīndra sacivottamam |
rāma-priya namastubhyaṁ
hanumān rakṣa sarvadā ||

Pronalazim utočište u Hanumānu, koji je rođen iz maternice majke Añjanī i koji je bio najizvrsniji ministar kralja majmuna, Sugrīve. Izuzetno je drag Śrī Rāmi; stoga se klanjam tebi, o Hanumāne, molim te, uvijek me zaštiti.

PREDSTOJEĆI TEČAJ U HRVATSKOJ:
SAVRŠEN SLUGA HANUMĀN

Izvorni tekst na engleskom pročitajte OVDJE.