PRAVILA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI

Obrada osobnih podataka, kao što su ime, adresa, adresa e-pošte ili telefonski broj nositelja podataka, uvijek mora biti u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) i u skladu sa zaštitom podataka sa specifičnim državnim propisima koji se primjenjuju u Bhakti Event GmbH. Ovom izjavom o zaštiti podataka naše poduzeće želi obavijestiti širu javnost o prirodi, opsegu i namjeni osobnih podataka koje prikupljamo, koristimo i obrađujemo. Nadalje, subjekti podataka su putem ove izjave o zaštiti podataka obaviješteni o svojim pravima.

Bhakti Event GmbH je u svojstvu revizora proveo brojne tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao najcjelovitiju zaštitu osobnih podataka obrađenih putem ove web stranice. Međutim, internetski prijenos podataka u načelu može imati sigurnosne praznine, pa apsolutna zaštita možda nije zajamčena. Iz tog razloga svaki je subjekt podataka slobodan prenijeti nam osobne podatke na druge načine, npr. telefonom.

 1. Definicije

Izjava o zaštiti podataka tvrtke Bhakti Event GmbH temelji se na terminima koje je europski zakonodavac koristio za usvajanje Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Naša izjava o zaštiti podataka trebala bi biti čitljiva i razumljiva široj javnosti, kao i našim kupcima i poslovnim partnerima. Kako bismo to osigurali, prvo bismo željeli objasniti korištenu terminologiju.

U ovoj izjavi o zaštiti podataka koristimo, između ostalog, sljedeće pojmove:

 • a)    Osobni podaci

Pod osobnim podacima podrazumijevaju se svi podaci koji se odnose na identificiranu ili utvrdivu fizičku osobu („subjekt podataka“). Fizička osoba koju je moguće identificirati je ona koja se može izravno ili neizravno identificirati, posebno pozivanjem na identifikator kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili na jedan ili više čimbenika specifičnih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet te fizičke osobe.

 • b) Subjekt podataka

Subjekt podataka je bilo koja identificirana ili utvrdiva fizička osoba čije osobne podatke obrađuje voditelj obrade odgovoran za obradu.

 • c)   Procesuiranje

Obrada je bilo koja radnja ili skup operacija koja se izvodi na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim sredstvima ili ne, kao što su prikupljanje, evidentiranje, organiziranje, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, savjetovanje, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, poravnavanje ili kombinacija, ograničenje, brisanje ili uništavanje.

 • d)  Ograničenje obrade

Ograničenje obrade označavanje je pohranjenih osobnih podataka s ciljem ograničavanja njihove obrade u budućnosti.

 • e)  Profiliranje

Profiliranje znači bilo koji oblik automatizirane obrade osobnih podataka koji se sastoji od upotrebe osobnih podataka za procjenu određenih osobnih aspekata koji se odnose na fizičku osobu, posebno za analizu ili predviđanje aspekata koji se odnose na uspješnost te fizičke osobe na poslu, ekonomsku situaciju, zdravlje, osobne preferencije , interesi, pouzdanost, ponašanje, mjesto ili kretanje.

 • f)    Pseudonimizacija

Pseudonimizacija je obrada osobnih podataka na način da se osobni podaci više ne mogu pripisati određenom subjektu podataka bez upotrebe dodatnih podataka, pod uvjetom da se takvi dodatni podaci čuvaju odvojeno i podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama kako bi se osiguralo da se osobni podaci ne pripisuju identificiranoj ili utvrdivoj fizičkoj osobi.

 • g)   Revizor ili kontrolor odgovoran za procesuiranje

Revizor ili kontrolor obrade odgovoran za obradu je fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili drugo tijelo koje, samostalno ili zajedno s drugima, određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka; ako su svrhe i sredstva takve obrade utvrđena zakonom Unije ili državama članicama, kontrolor ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu biti propisani zakonom Unije ili države članice.

 • h)   Obrađivač

Obrađivač je fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade.

 • i)     Primatelj

Primatelj je fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili neko drugo tijelo kojem se otkrivaju osobni podaci, bilo da je riječ o trećoj strani ili ne. Međutim, javna tijela koja mogu dobiti osobne podatke u okviru određene istrage u skladu s pravom Unije ili država članica neće se smatrati primateljima; obrada tih podataka od strane tih javnih vlasti bit će u skladu s primjenjivim pravilima o zaštiti podataka u skladu sa svrhom obrade.

 • j)     Treća strana

Treća strana je fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili tijelo koje nije subjekt podataka, revizor obrade, obrađivač i osobe koje su pod izravnim nadzorom voditelja obrade ili obrađivača ovlaštene za obradu osobnih podataka.

 • k)   Suglasnost

Suglasnost nositelja podataka je svaka slobodno dana, specifična, informirana i nedvosmislena naznaka želja nositelja podataka kojom on ili ona izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom označava pristanak na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega .

 1. Ime i adresa kontrolora

Upravitelj za potrebe Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), ostalih zakona o zaštiti podataka koji se primjenjuju u državama članicama Europske unije i drugih odredbi vezanih uz zaštitu podataka je:

Bhakti Event GmbH

Am Geißberg, 4

65321 Heidenrod

Njemačka

Telefon: +49 (0) 6124-605-9000

E-pošta: datenschutz@bm365.org

 1. Ime i adresa službenika za zaštitu podataka

Službenik zaštite podataka revizije je:

Gospodin Eugen Stoll

Bhakti Event GmbH

Am Geißberg, 4

65321 Heidenrod

Telefon: +49 (0) 6124-605-9000

E-pošta: datenschutz@bm365.org

Bilo koji subjekt podataka može se u bilo kojem trenutku izravno obratiti našem službeniku za zaštitu podataka sa svim pitanjima i prijedlozima koji se odnose na zaštitu podataka.

 1. Kolačići

Internetske stranice tvrtke Bhakti Event GmbH koriste kolačiće. Kolačići su tekstualne datoteke koje se pohranjuju u računalni sustav putem internetskog preglednika.

Mnoge internetske stranice i poslužitelji koriste kolačiće. Mnogi kolačići sadrže takozvani ID kolačića. ID kolačića jedinstveni je identifikator kolačića. Sastoji se od niza znakova putem kojih se internetske stranice i poslužitelji mogu dodijeliti određenom internetskom pregledniku u kojem je pohranjen kolačić. To omogućuje posjećenim internetskim stranicama i poslužiteljima da razlikuju pojedinačni preglednik predmeta s podacima od ostalih internetskih preglednika koji sadrže druge kolačiće. Određeni internetski preglednik može se prepoznati i identificirati pomoću jedinstvenog ID-a kolačića.

Korištenjem kolačića, Bhakti Event GmbH može korisnicima ovog web mjesta pružiti više korisničkih usluga koje ne bi bile moguće bez postavke kolačića.

Pomoću kolačića informacije i ponude na našoj web stranici mogu se optimizirati s obzirom na korisnika. Kolačići nam omogućuju, kao što je prethodno spomenuto, da prepoznamo korisnike naših web stranica. Svrha ovog priznanja je olakšati korisnicima upotrebu naše web stranice. Korisnik web stranice koji koristi kolačiće, npr. ne mora unositi pristupne podatke svaki put kad se pristupi web stranici, jer to web mjesto preuzima, a kolačić se na taj način pohranjuje u korisnikov računalni sustav. Drugi primjer je kolačić košarice u internetskoj trgovini. Internetska trgovina sjeća se članaka koje je kupac stavio u virtualnu košaricu putem kolačića.

Subjekt podataka može u bilo kojem trenutku spriječiti postavljanje kolačića putem naše web stranice pomoću odgovarajuće postavke korištenog internetskog preglednika i na taj način može trajno odbiti postavljanje kolačića. Nadalje, već postavljeni kolačići mogu se u bilo kojem trenutku izbrisati putem internetskog preglednika ili drugog softverskog programa. To je moguće u svim popularnim internetskim preglednicima. Ako subjekt podataka deaktivira postavljanje kolačića u korištenom internetskom pregledniku, možda neće biti sve funkcije našeg web mjesta u potpunosti upotrebljive.

 1. Prikupljanje općih podataka i informacija

Web stranica tvrtke Bhakti Event GmbH prikuplja niz općih podataka i informacija kada subjekt podataka ili automatizirani sustav pozove web stranicu. Ovi se opći podaci i podaci pohranjuju u datoteke dnevnika poslužitelja. Prikupljeni mogu biti (1) korišteni tipovi preglednika i verzije, (2) operativni sustav koji koristi pristupni sustav, (3) web stranica s koje pristupni sustav dolazi na našu web stranicu (tzv. Upućivači), (4) podpodručje -web mjesta, (5) datum i vrijeme pristupa internetskoj stranici, (6) adresa internetskog protokola (IP adresa), (7) davatelj internetskih usluga pristupnog sustava i (8) bilo koji drugi slični podaci i informacije koje se mogu koristiti u slučaju napada na naše sustave informacijske tehnologije.

Kada koristi ove opće podatke i informacije, Bhakti Event GmbH ne donosi zaključke o subjektu podataka. Umjesto toga, ovi su podaci potrebni za (1) pravilno prikazivanje sadržaja naše web stranice, (2) optimizaciju sadržaja naše web stranice, kao i njezinu reklamu, (3) osiguravanje dugoročne održivosti naših sustava informacijske tehnologije i tehnologije web stranica i (4) pružiti tijelima za provođenje zakona potrebne podatke za kazneni progon u slučaju cyber napada. Stoga Bhakti Event GmbH statistički analizira anonimno prikupljene podatke i informacije, s ciljem povećanja zaštite podataka i sigurnosti podataka našeg poduzeća, te osiguravanja optimalne razine zaštite osobnih podataka koje obrađujemo. Anonimni podaci datoteka dnevnika poslužitelja pohranjuju se odvojeno od svih osobnih podataka koje daje subjekt podataka.

 1. Registracija na našu internetsku stranicu

Subjekt podataka ima mogućnost registracije na web mjestu upravljača s naznakom osobnih podataka. Koji se osobni podaci prenose upravljaču, određuje se odgovarajućom ulaznom maskom koja se koristi za registraciju. Osobne podatke koje unosi subjekt podataka prikuplja i pohranjuje isključivo za internu upotrebu od strane upravljača i za njegove vlastite svrhe. Kontrolor može zatražiti prijenos jednom ili više obrađivača (npr. paketna usluga) koji također koristi osobne podatke u internu svrhu koja se može pripisati kontroloru.

Registracijom na web mjestu upravljača, IP adresa – dodijeljena od strane davatelja internetskih usluga (ISP) i koju koristi subjekt podataka – također se pohranjuju datum i vrijeme registracije. Pohranjivanje ovih podataka odvija se u pozadini da je to jedini način da se spriječi zlouporaba naših usluga i, ako je potrebno, omogući istraga počinjenih kaznenih djela. Utoliko je pohrana ovih podataka neophodna za osiguranje upravljača. Ovi se podaci ne prosljeđuju trećim stranama osim ako ne postoji zakonska obveza prosljeđivanja podataka ili ako prijenos služi cilju kaznenog progona.

Registracija subjekta podataka, s dobrovoljnim navođenjem osobnih podataka, želi omogućiti upravljaču da ponudi sadržaj ili usluge subjekta podataka koji se mogu ponuditi samo registriranim korisnicima zbog prirode predmeta o kojem je riječ. Registrirane osobe mogu u bilo kojem trenutku promijeniti osobne podatke navedene tijekom registracije ili ih u potpunosti izbrisati iz baze podataka upravljača.

Upravitelj podataka će u bilo kojem trenutku na zahtjev svakom subjektu podataka pružiti informacije o tome koji se osobni podaci pohranjuju o subjektu podataka. Uz to, voditelj podataka ispravit će ili izbrisati osobne podatke na zahtjev ili naznaku subjekta podataka, ukoliko ne postoje zakonske obveze pohrane. Službenik za zaštitu podataka posebno imenovan u ovoj izjavi o zaštiti podataka, kao i cjelokupni zaposlenici kontrolora u ovom su pogledu dostupni subjektu podataka kao kontakt osobe.

 1. Pretplata na naš glasnik

Na web stranici Bhakti Event GmbH korisnici imaju mogućnost pretplate na bilten našeg poduzeća. Ulazna maska koja se koristi u tu svrhu određuje koji se osobni podaci prenose, kao i kada se bilten naručuje od kontrolora.

Bhakti Event GmbH redovito informira svoje korisnike i poslovne partnere putem biltena o poslovnim ponudama. Subjekt podataka može primati biltene poduzeća samo ako (1) subjekt podataka ima valjanu adresu e-pošte i (2) registrira subjekt podataka za otpremu biltena. E-pošta s potvrdom poslat će se na e-adresu koju je subjekt podataka prvi put registrirao za otpremu biltena, iz pravnih razloga, u postupku dvostruke prijave. Ova e-pošta s potvrdom koristi se za dokazivanje je li vlasnik adrese e-pošte kao subjekta podataka ovlašten za primanje biltena.

Tijekom registracije za bilten pohranjujemo i IP adresu računalnog sustava koju je dodijelio davatelj internetskih usluga (ISP) i koristi je subjekt podataka u vrijeme registracije, kao i datum i vrijeme registracije. Prikupljanje ovih podataka potrebno je kako bi se kasnije razumjela (moguća) zlouporaba adrese e-pošte subjekta podataka i stoga služi cilju pravne zaštite upravljača.

Osobni podaci prikupljeni kao dio registracije za glasnik koristit će se samo za slanje našeg glasnika. Osim toga, pretplatnici na glasnik mogu biti obaviješteni putem e-pošte, sve dok je to potrebno za rad usluge glasnika ili predmetne registracije, jer bi to mogao biti slučaj ukoliko dođe do izmjena u ponudi glasnika, ili u slučaju promjene tehničkih okolnosti. Neće se izvršiti prijenos osobnih podataka koje je usluga glasnika prikupila trećim stranama. Subjekt podataka može prekinuti pretplatu na naše glasnike u bilo kojem trenutku. Suglasnost za pohranu osobnih podataka koju je subjekt podataka dao za slanje glasnika može se opozvati u bilo kojem trenutku. U svrhu opoziva pristanka, odgovarajuća poveznica nalazi se u svakom glasnikuu. Također je moguće u bilo kojem trenutku otkazati pretplatu na bilten izravno na web mjestu kontrolora ili to prenijeti kontroloru na drugačiji način.

 1. Praćenje glasnika

Glasnik Bhakti Event GmbH sadrži takozvane piksele za praćenje. Piksel za praćenje minijaturna je grafika ugrađena u takve e-poruke koje se šalju u HTML formatu kako bi se omogućilo snimanje i analiza datoteke dnevnika. To omogućuje statističku analizu uspjeha ili neuspjeha internetskih marketinških kampanja. Na temelju ugrađenog piksela za praćenje, Bhakti Event GmbH može vidjeti je li i kada subjekt podataka otvorio e-poštu i koje su veze u e-pošti pozvali subjekti podataka.

Takve osobne podatke prikupljene u pikselima za praćenje sadržane u glasnicima upravljač pohranjuje i analizira kako bi optimizirao otpremu glasnika, kao i da bi sadržaj budućih glasnika još bolje prilagodio interesima subjekta podataka. Ti se osobni podaci neće prosljeđivati trećim stranama. Subjekti podataka u bilo kojem trenutku imaju pravo opozvati odgovarajuću zasebnu izjavu o pristanku izdanu putem postupka dvostruke prijave. Nakon opoziva, upravljač će izbrisati ove osobne podatke. Bhakti Event GmbH povlačenje od primanja biltena automatski smatra opozivom.

 1. Mogućnost kontaktiranja putem internetske stranice

Internetska stranica tvrtke Bhakti Event GmbH sadrži informacije koje omogućuju brzi elektronički kontakt s našim poduzećem, kao i izravnu komunikaciju s nama, što također uključuje opću adresu takozvane elektroničke pošte (adresa e-pošte). Ako subjekt podataka kontaktira upravljača e-poštom ili putem obrasca za kontakt, osobni podaci koje je predao subjekt automatski se pohranjuju. Takvi osobni podaci koje dobrovoljno prenosi subjekt podataka kontroloru podataka pohranjuju se u svrhu obrade ili kontaktiranja subjekta podataka. Ovi osobni podaci se ne prenose trećim stranama.

 1. Funkcija komentiranja u mrežnom dnevniku na internetskoj stranici

Bhakti Event GmbH nudi korisnicima mogućnost ostavljanja pojedinačnih komentara na pojedinačne doprinose u mrežnom dnevniku koji se nalazi na  internetskoj stranicimjestu kontrolora. Dnevnik je mrežni, javno dostupan portal putem kojeg jedan ili više ljudi koji se nazivaju ‘bloger’i ili web-blogeri mogu objavljivati članke ili zapisivati misli u takozvane dnvničke objave. Dnevničke objave obično mogu komentirati treće strane.

Ako subjekt podataka ostavlja komentar na dnevniku objavljenom na ovoj internetskoj lokaciji, komentari koje je dao subjekt također se pohranjuju i objavljuju, kao i podaci o datumu komentara i korisnikovom (pseudonimu) koje je odabrao subjekt podataka . Uz to, zabilježava se i IP adresa koju je davatelj usluga dodijelio davatelju internetskih usluga (ISP). Ova pohrana IP adrese odvija se iz sigurnosnih razloga i u slučaju da subjekt podataka krši prava trećih strana ili objavljuje ilegalni sadržaj kroz dati komentar. Pohranjivanje tih osobnih podataka stoga je u vlastitom interesu voditelja obrade podataka, tako da on može osloboditi u slučaju kršenja. Ovi prikupljeni osobni podaci neće se prosljeđivati trećim stranama, osim ako takav prijenos nije predviđen zakonom ili služi cilju obrane voditelja obrade podataka.

 1. Rutinsko risanje i blokiranje osobnih podataka

Voditelj obrade obrađuje i pohranjuje osobne podatke nositelja podataka samo za razdoblje potrebno za postizanje svrhe pohrane, ili onoliko koliko to dopušta europski zakonodavac ili drugi zakonodavci u zakonima ili propisima kojima je voditelj obrade do.

Ako svrha pohrane nije primjenjiva ili ako istekne razdoblje pohrane koje je propisao europski zakonodavac ili drugi nadležni zakonodavac, osobni podaci se rutinski blokiraju ili brišu u skladu sa zakonskim zahtjevima.

 1. Prava subjekta podataka
 • a) Pravo potvrde

Svaki subjekt podataka imat će pravo dodijeljeno od europskog zakonodavca da od voditelja obrade dobije potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega. Ako subjekt podataka želi iskoristiti ovo pravo na potvrdu, može se u bilo kojem trenutku obratiti našem službeniku za zaštitu podataka ili drugom zaposleniku kontrolora.

 • b) Pravo pristupa

Svaki subjekt podataka imat će pravo dodijeljeno od strane europskog zakonodavca da od kontrolora dobije besplatne podatke o svojim osobnim podacima koji su pohranjeni u bilo kojem trenutku i kopiju tih podataka. Nadalje, europske smjernice i propisi omogućuju subjektu podataka pristup sljedećim informacijama:

 • Svrhe procesuiranja;
 • Kategorije osobnih podataka o kojima je riječ;
 • primatelji ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, posebno primatelji u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama;
 • gdje je to moguće, predviđeno razdoblje za koje će se osobni podaci čuvati ili, ako nije moguće, kriteriji korišteni za određivanje tog razdoblja;
 • postojanje prava zahtijevati od voditelja obrade ispravak ili brisanje osobnih podataka, ili ograničenje obrade osobnih podataka koji se odnosi na nositelja podataka, ili na prigovor takvoj obradi;
 • postojanje prava na podnošenje žalbe nadzornom tijelu;
 • ako se osobni podaci ne prikupljaju od subjekta podataka, sve dostupne informacije o njihovom izvoru;
 • postojanje automatiziranog odlučivanja, uključujući profiliranje, navedeno u članku 22. stavcima 1. i 4. GDPR-a i, barem u tim slučajevima, značajne informacije o uključenoj logici, kao i značaju i predviđenim posljedicama takva obrada za subjekta podataka.

 

 

Nadalje, subjekt podataka imat će pravo dobiti informacije o tome prenose li se osobni podaci u treću zemlju ili u međunarodnu organizaciju. U tom je slučaju subjekt podataka imat će pravo biti obaviješten o odgovarajućim zaštitnim mjerama koje se odnose na prijenos.

Ako subjekt podataka želi iskoristiti ovo pravo pristupa, on ili ona u bilo kojem trenutku može kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka ili drugog zaposlenika upravljača.

 • c) Pravo na ispravljanje

Svaki subjekt podataka imat će pravo dodijeljeno od europskog zakonodavca da od voditelja obrade bez nepotrebnog odgađanja dobije ispravak netočnih osobnih podataka koji se odnose na njega. Uzimajući u obzir svrhe obrade, subjekt podataka imat će pravo na popunjavanje nepotpunih osobnih podataka, uključujući pružanjem dodatne izjave.

Ako subjekt podataka želi iskoristiti ovo pravo na ispravak, može se u bilo kojem trenutku obratiti našem službeniku za zaštitu podataka ili drugom zaposleniku kontrolora.

 • d) Pravo na brisanje ( Pravo na zaborav)

Svaki subjekt podataka imat će pravo dodijeljeno od europskog zakonodavca da od voditelja obrade zatraži brisanje osobnih podataka koji se odnose na njega ili nju bez nepotrebnog odgađanja, a voditelj obrade ima obvezu brisanja osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja ako je jedan od sljedećih razloga vrijedi, sve dok obrada nije potrebna:

 • Osobni podaci više nisu potrebni u odnosu na svrhe u koje su prikupljeni ili na neki drugi način obrađeni.
 • Subjekt podataka povlači suglasnost na kojoj se temelji obrada u skladu s točkom (a) članka 6. stavka 1. GDPR-a ili točkom (a) članka 9. stavka 2. GDPR-a i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu.
 • Subjekt podataka prigovara obradi u skladu s člankom 21. stavkom 1. GDPR-a i nema nužnih legitimnih osnova za obradu ili se subjekt podataka prigovara obradi u skladu s člankom 21. stavkom 2. GDPR-a.
 • Osobni podaci obrađeni su nezakonito.
 • Osobni podaci moraju se izbrisati radi poštivanja zakonske obveze u zakonodavstvu Unije ili države članice kojoj je voditelj obrade.
 • Osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1. GDPR-a.

Ako se odnosi jedan od gore navedenih razloga, a subjekt podataka želi zatražiti brisanje osobnih podataka koje pohranjuje Bhakti Event GmbH, on ili ona u bilo kojem trenutku mogu kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka ili drugog zaposlenika kontrolora. Službenik za zaštitu podataka tvrtke Bhakti Event GmbH ili drugi zaposlenik odmah će osigurati da se zahtjev za brisanje odmah udovolji.

Ako je voditelj obrade objavio osobne podatke i obvezan je sukladno članku 17. stavku 1. brisanje osobnih podataka, voditelj obračuna, uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju i troškove provedbe, poduzet će razumne korake, uključujući tehničke mjere, kako bi obavijestio druge kontrolori koji obrađuju osobne podatke za koje je subjekt podataka zatražio da takvi kontrolori izbrišu bilo kakve poveznice ili kopiranje ili replikaciju tih osobnih podataka, ukoliko obrada nije potrebna. Službenik za zaštitu podataka tvrtke Bhakti Event GmbH ili drugi zaposlenik organizirat će potrebne mjere u pojedinačnim slučajevima.

 • e) Pravo ograničenja obrade

Svaki subjekt podataka imat će pravo koje mu je dodijelio europski zakonodavac da od kontrolora dobije ograničenje obrade ako se primjenjuje jedno od sljedećeg:

 • točnost osobnih podataka osporava subjekt podataka tijekom razdoblja koje upravljaču omogućuje provjeru točnosti osobnih podataka.
 • Obrada je nezakonita i subjekt podataka protivi se brisanju osobnih podataka i umjesto toga zahtijeva ograničenje njihove upotrebe.
 • Voditelju obrade više nisu potrebni osobni podatci za potrebe obrade, ali ih subjekt podataka zahtijeva za uspostavu, izvršavanje ili obranu pravnih zahtjeva.
 • Subjekt podataka usprotivio se obradi u skladu s člankom 21. stavkom 1. GDPR-a dok se ne provjeri jesu li legitimni razlozi voditelja obrade nadjačani onim koji imaju podaci.

Ako je ispunjen jedan od gore navedenih uvjeta, a subjekt podataka želi zatražiti ograničenje obrade osobnih podataka koje pohranjuje Bhakti Event GmbH, on ili ona u bilo kojem trenutku mogu kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka ili drugog zaposlenika kontrolora. Službenik za zaštitu podataka tvrtke Bhakti Event GmbH ili drugi zaposlenik dogovorit će ograničenje obrade.

 • f) Pravo na prijenos podataka

Svaki subjekt podataka imat će pravo koje mu je odobrio europski zakonodavac na primanje osobnih podataka koji se odnose na njega ili njega koji su dostavljeni kontroloru u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu. On ili ona imat će pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane voditelja obrade kojem su osobni podaci dostavljeni, sve dok se obrada temelji na pristanku sukladno članku 6. stavku 1. točki (a) GDPR-a ili točke (a) članka 9. stavka 2. GDPR-a, ili na ugovoru u skladu s točkom (b) članka 6. stavka 1. GDPR-a, a obrada se vrši automatiziranim sredstvima, sve dok obrada nije potrebna za obavljanje zadatka koji se provodi u javnom interesu ili u izvršavanju službenih ovlasti dodijeljenih kontroloru.

Nadalje, u ostvarivanju svog prava na prenosivost podataka sukladno članku 20. stavku 1. GDPR-a, subjekt podataka imat će pravo na prijenos osobnih podataka izravno s jednog kontrolora na drugog, ako je to tehnički izvedivo i kada to ne čini negativno utjecati na prava i slobode drugih.

Kako bi ostvario pravo na prenosivost podataka, subjekt podataka može se u bilo kojem trenutku obratiti službeniku za zaštitu podataka kojeg odredi Bhakti Event GmbH ili drugom zaposleniku.

 • g) Pravo na prigovor

Svaki subjekt podataka imat će pravo koje mu je dodijelio europski zakonodavac u bilo kojem trenutku, zbog razloga koji se odnose na njegovu određenu situaciju, na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega, a koja se temelji na točki (e) ili (f) ) članka 6. stavka 1. GDPR-a. To se također odnosi na profiliranje na temelju ovih odredbi.

Bhakti Event GmbH više neće obrađivati osobne podatke u slučaju prigovora, osim ako ne možemo dokazati uvjerljive zakonske osnove za obradu koji prevladavaju interesima, pravima i slobodama subjekta podataka ili za uspostavu, izvršavanje ili obranu pravni zahtjevi.

Ako Bhakti Event GmbH obrađuje osobne podatke u svrhe izravnog marketinga, subjekt podataka imat će pravo u bilo kojem trenutku prigovoriti obradi osobnih podataka koji se odnose na njega ili nju za takav marketing. To se odnosi na profiliranje u mjeri u kojoj je povezano s takvim izravnim marketingom. Ako se subjekt podataka prigovori Bhakti Event GmbH obradi u svrhe izravnog marketinga, Bhakti Event GmbH više neće obrađivati osobne podatke u te svrhe.

Uz to, subjekt podataka ima pravo, iz razloga koji se odnose na njegovu ili njezinu određenu situaciju, prigovoriti obradi osobnih podataka koji se odnose na njega od strane Bhakti Event GmbH u znanstvene ili povijesne istraživačke svrhe ili u statističke svrhe prema članku 89. stavka 1. GDPR-a, osim ako obrada nije potrebna za obavljanje zadatka koji se provodi iz razloga od javnog interesa.

Kako bi ostvario pravo na prigovor, subjekt podataka može se izravno obratiti službeniku za zaštitu podataka tvrtke Bhakti Event GmbH ili drugom zaposleniku. Uz to, subjekt podataka slobodan je u kontekstu korištenja usluga informacijskog društva, bez obzira na Direktivu 2002/58 / EZ, da koristi svoje pravo na prigovor automatiziranim sredstvima koristeći tehničke specifikacije.

 • h) Automatsko pojedinačno donošenje odluka, uključujući profiliranje

Svaki subjekt podataka imat će pravo europskog zakonodavca da ne podliježe odluci koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući profiliranje, koja proizvodi pravne učinke koji se odnose na njega ili slično značajno utječe na njega, sve dok odluka traje (1) nije potrebno za sklapanje ili izvršavanje ugovora između subjekta podataka i voditelja obrade podataka, ili (2) nije odobreno zakonom Unije ili države članice kojem je upravljač podložan i koji također predviđa dolje prikladne mjere za zaštitu prava i sloboda i zakonskih interesa nositelja podataka ili (3) se ne temelji na izričitom pristanku nositelja podataka.

Ako je odluka (1) potrebna za sklapanje ili izvršavanje ugovora između nositelja podataka i voditelja obrade podataka, ili (2) se temelji na izričitom pristanku nositelja podataka, Bhakti Event GmbH provest će odgovarajuće mjere kako bi zaštitio prava i slobode i zakonske interese nositelja podataka, barem pravo na ljudsku intervenciju voditelja obrade, kako bi izrazio svoje stajalište i osporio odluku.

Ako subjekt podataka želi ostvariti prava koja se odnose na automatizirano pojedinačno donošenje odluka, on ili ona u bilo kojem trenutku mogu izravno kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka tvrtke Bhakti Event GmbH ili drugog zaposlenika upravljača.

 • i) Pravo na povlačenje pristanka za zaštitu podataka

Svaki subjekt podataka imat će pravo europskog zakonodavca da u bilo kojem trenutku povuče svoj pristanak za obradu svojih osobnih podataka.

Ako pojedinac podataka želi iskoristiti pravo na povlačenje pristanka, može se u bilo kojem trenutku izravno obratiti našem službeniku za zaštitu podataka tvrtke Bhakti Event GmbH ili drugom zaposleniku kontrolora.

 1. Zaštita podataka za aplikacije i postupci prijave

Voditelj podataka prikuplja i obrađuje osobne podatke podnositelja zahtjeva u svrhu obrade postupka prijave. Obrada se može provesti i elektroničkim putem. To je posebno slučaj ako podnositelj zahtjeva preda odgovarajuću dokumentaciju za prijavu e-poštom ili putem internetskog obrasca na mrežno mjesto kontroloru. Ako voditelj podataka zaključi ugovor o radu s podnositeljem zahtjeva, dostavljeni podaci pohranit će se u svrhu obrade radnog odnosa u skladu sa zakonskim zahtjevima. Ako voditelj obrade s podnositeljem zahtjeva ne zaključi ugovor o radu, dokumenti zahtjeva automatski se brišu dva mjeseca nakon obavijesti o odluci o odbijanju, pod uvjetom da se brisanje ne protivi nijednom drugom legitimnom interesu voditelja obrade. Drugi legitimni interes u ovom odnosu je, na pr. teret dokazivanja u postupku prema Općem zakonu o jednakom postupanju (AGG).

 1. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i upotrebi Facebooka

Na ovom internetskom mjestu kontrolor ima ugrađene komponente poduzeća Facebook. Facebook je društvena mreža.

Društvena mreža mjesto je za društvene sastanke na Internetu, internetsku zajednicu koja korisnicima obično omogućava međusobnu komunikaciju i interakciju u virtualnom prostoru. Društvena mreža može poslužiti kao platforma za razmjenu mišljenja i iskustava ili omogućiti internetskoj zajednici pružanje osobnih ili poslovnih podataka. Facebook korisnicima društvenih mreža omogućuje stvaranje privatnih profila, prijenos fotografija i mrežu putem zahtjeva za prijateljstvo.

Tvrtka koja upravlja tvrtkom Facebook je Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Sjedinjene Države. Ako osoba živi izvan Sjedinjenih Država ili Kanade, kontrolor je Facebook Ireland Ltd., trg 4 Grand Canal, luka Grand Canal, Dublin 2, Irska.

Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske web stranice, kojom upravlja kontroler i u koju je integrirana Facebook komponenta (Facebook dodaci), internetski preglednik na informacijskom tehnološkom sustavu subjekta podataka automatski zatraženo da preuzme prikaz odgovarajuće Facebook komponente s Facebooka putem Facebook komponente. Pregledu svih Facebook dodataka možete pristupiti na https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Tijekom ovog tehničkog postupka Facebook je upoznat s određenom pod-mrežnom lokacijom naše internetske stranice koju je posjetio subjekt podataka.

Ako je subjekt podataka istovremeno prijavljen na Facebooku, Facebook otkriva svakim pozivom na našu internetsku stranicu od strane subjekta podataka – i za cijelo vrijeme boravka na našoj internetskoj stranici – koju određenu pod-stranicu našeg Interneta stranicu posjetio subjekt podataka. Ovi se podaci prikupljaju putem Facebook komponente i povezuju s odgovarajućim Facebook računom subjekta podataka. Ako subjekt podataka klikne na jedan od Facebook gumba integriranih u našu web stranicu, npr. gumb “Sviđa mi se” ili ako subjekt podataka pošalje komentar, tada Facebook usklađuje ove podatke s osobnim Facebook korisničkim računom subjekta podataka i pohranjuje osobne podatke.

Facebook putem Facebook komponente uvijek prima informacije o posjetu našem web mjestu od strane nositelja podataka, kad god je subjekt podataka istovremeno prijavljen na Facebooku u vrijeme poziva na našu web stranicu. To se događa bez obzira klikne li subjekt podataka na Facebook komponentu ili ne. Ako takav prijenos informacija na Facebook nije poželjan za nositelja podataka, tada on ili ona to može spriječiti odjavljivanjem s njihovog Facebook računa prije nego što se izvrši poziv na našu web stranicu.

Smjernice za zaštitu podataka koje je objavio Facebook, a dostupne su na https://facebook.com/about/privacy/, pružaju informacije o prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka od strane Facebooka. Uz to, tamo je objašnjeno koje mogućnosti postavljanja Facebook nudi za zaštitu privatnosti subjekta podataka. Uz to, dostupne su različite opcije konfiguracije koje omogućuju eliminaciju prijenosa podataka na Facebook. Subjekt podataka ove aplikacije može koristiti za uklanjanje prijenosa podataka na Facebook.

 1. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i upotrebi Google Analyticsa (s funkcijom anonimizacije)

Na ovom web mjestu kontrolor je integrirao komponentu Google Analyticsa (s funkcijom anonimizatora). Google Analytics usluga je web analitike. Web analitika je prikupljanje, prikupljanje i analiza podataka o ponašanju posjetitelja web stranica. Usluga web analize, između ostalog, prikuplja podatke o web mjestu s kojeg je osoba došla (takozvani referent), koje su podstranice posjećene ili koliko su često i tijekom kojeg trajanja podstranica pregledavane. Web analitika uglavnom se koristi za optimizaciju web mjesta i za provođenje analize troškova i koristi internetskog oglašavanja.

Operater komponente Google Analytics je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Sjedinjene Države.

Za web analitiku putem Google Analyticsa kontrolor koristi aplikaciju “_gat. _AnonymizeIp”. Pomoću ove aplikacije Google skraćuje IP adresu internetske veze subjekta podataka i anonimizira ga prilikom pristupa našim web mjestima iz države članice Europske unije ili druge države ugovornice Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru.

Svrha komponente Google Analytics je analizirati promet na našoj internetskoj stranici. Google koristi prikupljene podatke i informacije, između ostalog, za procjenu upotrebe naše internetske stranice i za pružanje internetskih izvješća koja prikazuju aktivnosti na našim internetskim stranicama te za pružanje drugih usluga u vezi s korištenjem naše internetske stranice.

Google Analytics postavlja kolačić na sustav informacijske tehnologije subjekta podataka. Definicija kolačića gore je objašnjena. Postavkom kolačića Googleu je omogućeno analiziranje upotrebe naše web stranice. Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojom upravlja kontroler i u koju je integrirana komponenta Google Analytics, internetski preglednik u sustavu informacijske tehnologije subjekta podataka automatski će slati podatke putem komponenta Google Analytics u svrhu internetskog oglašavanja i podmirivanja provizija Googleu. Tijekom ovog tehničkog postupka, poduzeće Google stječe znanje o osobnim podacima, poput IP adrese subjekta podataka, koja Googleu, između ostalog, služi za razumijevanje podrijetla posjetitelja i klikova te naknadno stvaranje poravnanja.

Kolačić se koristi za pohranu osobnih podataka, kao što su vrijeme pristupa, mjesto s kojeg je pristup izvršen i učestalost posjeta našem web mjestu od strane subjekta podataka. Svakim posjetom našem internetskom mjestu takvi će se osobni podaci, uključujući IP adresu internetskog pristupa koji koristi subjekt podataka, prenositi Googleu u Sjedinjenim Američkim Državama. Te osobne podatke Google pohranjuje u Sjedinjenim Američkim Državama. Google može proslijediti ove osobne podatke prikupljene tehničkim postupkom trećim stranama.

Subjekt podataka može, kao što je gore navedeno, u bilo kojem trenutku spriječiti postavljanje kolačića putem naše web stranice odgovarajućom prilagodbom korištenog web preglednika i tako trajno zabraniti postavljanje kolačića. Takva prilagodba korištenog internetskog preglednika također bi spriječila Google Analytics da postavi kolačić u sustavu informacijske tehnologije subjekta podataka. Osim toga, kolačići koje Google Analytics već koristi mogu se u bilo kojem trenutku izbrisati putem web preglednika ili drugog softverskog programa.

Osim toga, subjekt podataka ima mogućnost prigovora na zbirku podataka koje generira Google Analytics, a koja je povezana s upotrebom ove web stranice, kao i Googleovu obradu tih podataka i priliku da spriječi bilo koju takvu . U tu svrhu subjekt podataka mora preuzeti dodatak preglednika pod poveznicom https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i instalirati ga. Ovaj dodatak za preglednik poručuje Google Analyticsu putem JavaScripta da se bilo koji podaci i podaci o posjetama internetskim stranicama ne smiju prenositi u Google Analytics. Instalacija dodataka za preglednik Google smatra prigovorom. Ako se sustav informacijske tehnologije subjekta podataka kasnije izbriše, formatira ili novo instalira, tada subjekt podataka mora ponovno instalirati dodatke preglednika da bi onemogućio Google Analytics. Ako je dodatak preglednika deinstalirao subjekt podataka ili bilo koja druga osoba koja se može pripisati njihovoj sferi nadležnosti ili je onemogućena, moguće je izvršiti ponovnu instalaciju ili ponovno aktiviranje dodataka preglednika.

Daljnje informacije i primjenjive Googleove odredbe o zaštiti podataka mogu se pronaći na https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ i na http://www.google.com/analytics/terms/us. html. Google Analytics dalje je objašnjen na sljedećoj poveznici https://www.google.com/analytics/.

 1. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i upotrebi Google+

Na ovom web mjestu kontroler je integrirao gumb Google+ kao komponentu. Google+ je takozvana društvena mreža. Društvena mreža je mjesto društvenog okupljanja na Internetu, internetska zajednica, koja korisnicima obično omogućava međusobnu komunikaciju i interakciju u virtualnom prostoru. Društvena mreža može poslužiti kao platforma za razmjenu mišljenja i iskustava ili omogućiti internetskoj zajednici pružanje osobnih ili poslovnih podataka. Google+ korisnicima društvene mreže omogućuje stvaranje privatnih profila, prijenos fotografija i mreža putem zahtjeva za prijateljstvo.

Operativna tvrtka Google+ je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE.

Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove web stranice, kojom upravlja kontrolor i na kojoj je integriran Google+ gumb, internetski preglednik u sustavu informacijske tehnologije subjekta podataka automatski preuzima prikaz odgovarajućeg Google+ gumb Googlea putem odgovarajuće komponente gumba Google+. Tijekom ovog tehničkog postupka Google je upoznat s određenom podstranicom naše web stranice koju je posjetio subjekt podataka. Detaljnije informacije o usluzi Google+ dostupne su na https://developers.google.com/+/.

Ako je subjekt podataka istovremeno prijavljen na Google+, Google prepoznaje pri svakom pozivu na našu web stranicu od strane subjekta podataka i za cijelo vrijeme njegovog boravka na našoj internetskoj stranici, koje određene podstranice našeg Internet stranicu posjetio je subjekt podataka. Te se informacije prikupljaju putem gumba Google+, a Google ih podudara s odgovarajućim Google+ računom povezanim sa subjektom podataka.

Ako subjekt podataka klikne gumb Google+ integriran na našoj web stranici i na taj način da Google+ 1 preporuku, tada Google te podatke dodjeljuje osobnom Google+ korisničkom računu subjekta podataka i pohranjuje osobne podatke. Google pohranjuje preporuku Google+ 1 subjekta podataka čineći je javno dostupnom u skladu s uvjetima i odredbama koje je s tim u vezi prihvatio subjekt podataka. Nakon toga, preporuka Google+ 1 koju daje subjekt podataka na ovom web mjestu, zajedno s drugim osobnim podacima, kao što je naziv Google+ računa koji koristi subjekt podataka i pohranjena fotografija, pohranjuje se i obrađuje na drugim Googleovim uslugama, poput tražilice rezultati Googleove tražilice, Google računa subjekta podataka ili na drugim mjestima, npr na internetskim stranicama ili u vezi s oglasima. Google također može povezati posjet ovom web mjestu s drugim osobnim podacima pohranjenim na Googleu. Google nadalje bilježi ove osobne podatke u svrhu poboljšanja ili optimizacije različitih Googleovih usluga.

Kroz gumb Google+, Google prima informacije da je subjekt podataka posjetio našu web stranicu, ako je subjekt podataka u trenutku poziva na našu web stranicu prijavljen na Google+. To se događa bez obzira na to klikne li subjekt podataka gumb Google+ ili ne.

Ako subjekt podataka ne želi prenositi osobne podatke Googleu, može spriječiti takav prijenos odjavivši se sa svog Google+ računa prije pozivanja naše web stranice.

Daljnje informacije i Googleove odredbe o zaštiti podataka mogu se pronaći na https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Više referenci od Googlea o gumbu Google+ 1 može se dobiti na https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

17.Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i upotrebi Instagrama

Na ovom web mjestu kontroler ima integrirane komponente usluge Instagram. Instagram je usluga koja se može kvalificirati kao audiovizualna platforma koja omogućava korisnicima dijeljenje fotografija i videozapisa, kao i širenje takvih podataka na drugim društvenim mrežama.

Tvrtka koja pruža usluge koje nudi Instagram je Instagram LLC, 1 Hacker Way, zgrada 14 na prvom katu, Menlo Park, Kalifornija, Sjedinjene Države.

Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojom upravlja kontrolor i na kojoj je integrirana Instagram komponenta (gumb Insta), automatski se traži internetski preglednik u informacijskom tehnološkom sustavu subjekta podataka na preuzimanje prikaza odgovarajuće Instagram komponente Instagrama. Tijekom ovog tehničkog postupka Instagram postaje svjestan koju je posebnu podstranicu naše web stranice posjetio subjekt podataka.

Ako je subjekt podataka istovremeno prijavljen na Instagramu, Instagram otkriva pri svakom pozivu na našu web stranicu od strane subjekta podataka – i za cijelo vrijeme boravka na našoj internetskoj stranici – koju određenu podstranicu našeg Interneta stranicu posjetio subjekt podataka. Ovi se podaci prikupljaju putem komponente Instagram i povezani su s odgovarajućim Instagram računom subjekta podataka. Ako subjekt podataka klikne na jedan od Instagram gumba integriranih na našoj web stranici, tada Instagram usklađuje ove podatke s osobnim Instagram korisničkim računom subjekta podataka i pohranjuje osobne podatke.

Instagram putem komponente Instagrama prima informacije da je subjekt podataka posjetio našu internetsku stranicu, pod uvjetom da je subjekt podataka prijavljen na Instagramu u vrijeme poziva na našu internetsku stranicu. To se događa bez obzira klikne li osoba na Instagram gumb ili ne. Ako takav prijenos informacija na Instagram nije poželjan za nositelja podataka, tada on ili ona to može spriječiti odjavivši se s njihovog Instagram računa prije nego što se izvrši poziv na našu internetsku stranicu.

Daljnje informacije i primjenjive odredbe o zaštiti podataka Instagrama mogu se pronaći na https://help.instagram.com/155833707900388 i https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

 1. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i upotrebi Shariffa

Na ovom web mjestu kontroler je integrirao komponentu Shariffa. Komponenta Shariff pruža gumbe na društvenim mrežama koji su usklađeni sa zaštitom podataka. Shariff je razvijen za njemački računalni časopis c’t, a izdaje ga GitHub, Inc.

Programer komponente je GitHub, Inc. 88 Colin P. Kelly Junior Street, San Francisco, CA 94107, Sjedinjene Države.

Uglavnom rješenja za gumbe koje pružaju društvene mreže odmah prenose osobne podatke na odgovarajuću društvenu mrežu kada korisnik posjeti web stranicu u koju je integriran gumb za društvene mreže. Korištenjem komponente Shariff osobni podaci prenose se na društvene mreže samo kada posjetitelj aktivno aktivira jedan od gumba društvenih mreža. Daljnje informacije o komponenti Shariff mogu se naći u računalnom časopisu c’t pod http://www.heise.de/newsticker/meldung/Datenschutz-und-Social-Media-Der-ct-Shariff-ist-im-Usatz -2470103. Html osiguran. Korištenje komponente Shariff namijenjeno je zaštiti osobnih podataka posjetitelja naše internetske stranice i omogućavanju da na ovoj internetskoj stranici integriramo rješenje gumba za društvene mreže.

Dodatne informacije i primjenjive odredbe o zaštiti podataka GitHub-a dostupne su na https://help.github.com/articles/github-privacy-policy/.

 1. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i upotrebi Twittera

Na ovom internetskom mjestu kontrolor ima integrirane komponente Twittera. Twitter je višejezična, javno dostupna usluga mikroblogiranja na kojoj korisnici mogu objavljivati i širiti takozvane “tweetove”, na pr. kratke poruke koje su ograničene na 140 znakova. Ove kratke poruke dostupne su svima, uključujući one koji nisu prijavljeni na Twitter. Tweetovi se prikazuju i takozvanim sljedbenicima određenog korisnika. Sljedbenici su drugi korisnici Twittera koji prate tweetove korisnika. Nadalje, Twitter vam omogućuje obraćanje širokoj publici putem hashtagova, veza ili retweeta.

Tvrtka koja upravlja Twitterom je Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE.

Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojom upravlja kontrolor i na kojoj je integrirana Twitter komponenta (Twitter gumb), automatski se traži internetski preglednik u informacijskom tehnološkom sustavu subjekta podataka za preuzimanje prikaza odgovarajuće Twitter komponente Twittera. Daljnje informacije o gumbima Twittera dostupne su na https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Tijekom ovog tehničkog postupka Twitter stječe znanje o tome koju je posebnu podstranicu naše web stranice posjetio subjekt podataka. Svrha integracije Twitter komponente je ponovni prijenos sadržaja ove web stranice kako bi se našim korisnicima omogućilo da ovu web stranicu uvedu u digitalni svijet i povećaju broj posjetitelja.

Ako je subjekt podataka istovremeno prijavljen na Twitteru, Twitter otkriva pri svakom pozivu na našu web stranicu od strane subjekta podataka i tijekom cijelog trajanja boravka na našoj internetskoj stranici koja je određena podstranica naše internetske stranice bila posjetio subjekt podataka. Ovi se podaci prikupljaju putem komponente Twitter i povezuju s odgovarajućim Twitter računom subjekta podataka. Ako subjekt podataka klikne na jedan od Twitter gumba integriranih na našoj web stranici, tada Twitter te podatke dodjeljuje osobnom Twitter korisničkom računu subjekta podataka i pohranjuje osobne podatke.

Twitter putem komponente Twitter prima informacije da je subjekt podataka posjetio našu web stranicu, pod uvjetom da je subjekt podataka prijavljen na Twitteru u trenutku poziva na našu web stranicu. To se događa bez obzira klikne li osoba na Twitter komponentu ili ne. Ako takav prijenos informacija na Twitter nije poželjan za subjekta podataka, tada on ili ona to može spriječiti odjavljivanjem s njihovog Twitter računa prije nego što se izvrši poziv na našu web stranicu.

Primjenjivim odredbama o zaštiti podataka Twittera možete pristupiti na https://twitter.com/privacy?lang=en.

 1. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i upotrebi YouTube-a

Na ovom internetskom mjestu kontrolor ima integrirane komponente YouTube-a. YouTube je internetski video portal koji izdavačima video zapisa omogućuje besplatno postavljanje video isječaka i ostalih korisnika, koji također omogućuje njihovo besplatno gledanje, pregled i komentiranje. YouTube vam omogućuje objavljivanje svih vrsta videozapisa, tako da možete pristupiti cjelovitim filmovima i TV emisijama, kao i glazbenim videozapisima, najavama i videozapisima koje su korisnici napravili putem internetskog portala.

Operativna tvrtka YouTubea je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE. YouTube, LLC podružnica je tvrtke Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE.

Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojom upravlja kontroler i na kojoj je integrirana YouTube komponenta (YouTube video), automatski se traži internetski preglednik na informacijskom tehnološkom sustavu subjekta podataka za preuzimanje prikaza odgovarajuće YouTube komponente. Dodatne informacije o YouTubeu mogu se dobiti na https://www.youtube.com/yt/about/en/. Tijekom ovog tehničkog postupka YouTube i Google stječu znanje o tome koju je posebnu podstranicu naše web stranice posjetio subjekt podataka.

Ako je subjekt podataka prijavljen na YouTubeu, YouTube prepoznaje svakim pozivom na podstranicu koja sadrži YouTube videozapis, a koju je podstranicu naše internetske stranice posjetio subjekt podataka. Ove podatke prikupljaju YouTube i Google i dodjeljuju se odgovarajućem YouTube računu subjekta podataka.

YouTube i Google primit će informacije putem YouTube komponente da je subjekt podataka posjetio našu web stranicu, ako je subjekt podataka u vrijeme poziva na našu web stranicu prijavljen na YouTubeu; to se događa bez obzira klikne li osoba na YouTube videozapisu ili ne. Ako takav prijenos ovih podataka na YouTube i Google nije poželjan za nositelja podataka, isporuka može biti spriječena ako se subjekt podataka odjavi sa vlastitog YouTube računa prije nego što se izvrši poziv na naše internetsko mjesto.

YouTube-ove odredbe o zaštiti podataka dostupne na https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ pružaju informacije o prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka od strane YouTube-a i Google-a.

 1. Način plaćanja: Odredbe o zaštiti podataka o upotrebi PayPala kao obrađivača plaćanja

Na ovom web mjestu kontrolor ima integrirane komponente PayPal-a. PayPal je pružatelj internetskih usluga plaćanja. Uplate se obrađuju putem takozvanih PayPal računa, koji predstavljaju virtualne privatne ili poslovne račune. PayPal je također u mogućnosti obrađivati virtualna plaćanja putem kreditnih kartica kada korisnik nema PayPal račun. PayPal računom upravlja se putem adrese e-pošte, zbog čega ne postoje klasični brojevi računa. PayPal omogućuje pokretanje internetskih plaćanja trećim stranama ili primanje plaćanja. PayPal također prihvaća funkcije povjerenika i nudi usluge zaštite kupaca.

Europska operativna tvrtka PayPal je PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luksemburg, Luksemburg.

Ako subjekt podataka odabere “PayPal” kao opciju plaćanja u internetskoj trgovini tijekom postupka naručivanja, automatski prenosimo podatke subjekta podataka na PayPal. Odabirom ove opcije plaćanja, subjekt podataka pristaje na prijenos osobnih podataka potrebnih za obradu plaćanja.

Osobni podaci koji se prenose na PayPal obično su ime, prezime, adresa, adresa e-pošte, IP adresa, telefonski broj, broj mobitela ili drugi podaci potrebni za obradu plaćanja. Za obradu kupoprodajnog ugovora potrebni su i takvi osobni podaci koji su povezani s odgovarajućom narudžbom.

Prijenos podataka usmjeren je na obradu plaćanja i sprječavanje prijevara. Kontrolor će prenijeti osobne podatke na PayPal, posebno ako je dat legitimni interes za prijenos. PayPal će osobne podatke koje razmjenjuje PayPal s kontrolorom za obradu podataka proslijediti gospodarskim kreditnim agencijama. Ovaj je prijenos namijenjen provjeri identiteta i kreditne sposobnosti.

PayPal će, ako je potrebno, proslijediti osobne podatke povezanim osobama i pružateljima usluga ili podizvođačima do te mjere da je to potrebno za ispunjavanje ugovornih obveza ili za obradu podataka u narudžbi.

Subjekt podataka u svakom trenutku može opozvati suglasnost za rukovanje osobnim podacima s PayPal-a. Opoziv neće imati učinka na osobne podatke koji se moraju obrađivati, koristiti ili prenositi u skladu s (ugovorenom) obradom plaćanja.

Primjenjive odredbe o zaštiti podataka PayPal-a mogu se pronaći na https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.

 1. Način plaćanja: Odredbe o zaštiti podataka o upotrebi Sofortüberweisunga kao obrađivača plaćanja

Na ovom internetskom mjestu kontrolor ima integrirane komponente Sofortüberweisunga. Sofortüberweisung je usluga plaćanja koja omogućuje bezgotovinsko plaćanje proizvoda i usluga na Internetu. Sofortüberweisung je tehnički postupak kojim internetski prodavač odmah dobiva potvrdu o plaćanju. To trgovcu omogućuje kupcu isporuku robe, usluga ili preuzimanja odmah nakon narudžbe.

Operativna tvrtka Sofortüberweisunga je SOFORT GmbH, Fußbergstraße 1, 82131 Gauting, Njemačka.

Ako subjekt podataka odabere “trenutni prijenos” kao opciju plaćanja u našoj internetskoj trgovini tijekom postupka narudžbe, podaci subjekta podataka prenijet će se u Sofortüberweisung. Odabirom ove opcije plaćanja, subjekt podataka pristaje na prijenos osobnih podataka potrebnih za obradu plaćanja.

U slučaju obrade kupnje izravnim prijenosom, kupac šalje PIN i TAN tvrtki Sofort GmbH. Zatim Sofortüberweisung vrši prijenos mrežnom trgovcu nakon tehničke provjere statusa računa i pronalaženja dodatnih podataka za provjeru dodjele računa. Tada se mrežni trgovac automatski obavještava o izvršenju financijske transakcije.

Osobni podaci koji se razmjenjuju sa Sofortüberweisungom su ime, prezime, adresa, adresa e-pošte, IP adresa, telefonski broj, broj mobitela ili drugi podaci potrebni za obradu plaćanja. Prijenos podataka usmjeren je na obradu plaćanja i sprečavanje prijevara. Upravitelj će odmah prenijeti ostale osobne podatke, čak i ako postoji legitimni interes za prijenos. Sofortüberweisung će osobne podatke koje razmjenjuje Sofortüberweisung i kontrolor prenijeti gospodarskim kreditnim agencijama. Ovaj je prijenos namijenjen provjeri identiteta i kreditne sposobnosti.

Sofortüberweisung pruža osobne podatke povezanim tvrtkama i pružateljima usluga ili kooperantima u mjeri u kojoj je to potrebno za ispunjenje ugovornih obveza ili podataka radi obrade.

Subjekt podataka može u bilo kojem trenutku opozvati privolu za rukovanje osobnim podacima od Sofortüberweisunga. Opoziv neće imati učinka na osobne podatke koji se moraju obrađivati, koristiti ili prenositi u skladu s (ugovornom) obradom plaćanja.

Primjenjive odredbe o zaštiti podataka Sofortüberweisunga mogu se pronaći na https://www.sofort.com/eng-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/.

 1. Pravni temelj obrade

Čl. 6 (1) lit. GDPR služi kao pravna osnova za postupke obrade za koje dobivamo suglasnost za određenu svrhu obrade. Ako je obrada osobnih podataka nužna za izvršenje ugovora u kojem je subjekt podataka stranka, kao što je to, na primjer, kada su postupci obrade neophodni za isporuku robe ili za pružanje bilo koje druge usluge, obrada se na temelju članka 6. stavka 1. lit. b GDPR. Isto se odnosi na postupke obrade koji su neophodni za provođenje predugovornih mjera, na primjer u slučaju upita koji se tiču ​​naših proizvoda ili usluga. Podvrgava li se našoj tvrtki zakonskoj obvezi kojom se zahtijeva obrada osobnih podataka, kao što je ispunjenje poreznih obveza, obrada se temelji na čl. 6 (1) lit. c GDPR. U rijetkim slučajevima obrada osobnih podataka može biti potrebna radi zaštite vitalnih interesa nositelja podataka ili druge fizičke osobe. To bi bio slučaj, na primjer, da je posjetitelj ozlijeđen u našoj tvrtki i da se njegovo ime, dob, podaci o zdravstvenom osiguranju ili drugi vitalni podaci moraju proslijediti liječniku, bolnici ili drugoj trećoj strani. Tada bi se obrada temeljila na čl. 6 (1) lit. d GDPR-a. Konačno, postupci obrade mogu se temeljiti na članku 6. stavku 1. lit. f GDPR. Ova pravna osnova koristi se za postupke obrade koji nisu obuhvaćeni niti jednom od gore spomenutih pravnih osnova, ako je obrada potrebna u svrhu legitimnih interesa koje slijedi naša tvrtka ili treća strana, osim ako su takvi interesi nadjačani interesima ili temeljna prava i slobode subjekta podataka koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Takvi postupci obrade posebno su dopušteni jer ih je posebno spomenuo europski zakonodavac. Smatrao je da se može pretpostaviti legitimni interes ako je subjekt podataka klijent upravljača (uvodna izjava 47. rečenica 2. GDPR-a).

 1. Zakonski interesi koje slijedi kontrolor ili treća strana

Ako se obrada osobnih podataka temelji na članku 6. stavku 1. lit. f GDPR naš je legitimni interes obavljati svoje poslovanje u korist dobrobiti svih naših zaposlenika i dioničara.

 1. Razdoblje tijekom kojeg će se čuvati osobni podaci

Kriteriji koji se koriste za određivanje razdoblja pohrane osobnih podataka odgovarajuće je zakonsko razdoblje čuvanja. Nakon isteka tog razdoblja, odgovarajući se podaci rutinski brišu, sve dok više nisu potrebni za ispunjenje ugovora ili pokretanje ugovora.

 1. Pružanje osobnih podataka kao zakonski ili ugovorni zahtjev; Uvjet potreban za sklapanje ugovora; Obveza subjekta podataka na davanje osobnih podataka; moguće posljedice nepružanja takvih podataka

Pojašnjavamo da je pružanje osobnih podataka djelomično propisano zakonom (npr. porezni propisi) ili također može proizaći iz ugovornih odredbi (npr. informacija o ugovornom partneru). Ponekad će biti potrebno sklopiti ugovor da nam subjekt podataka pruža osobne podatke koje moramo naknadno obraditi. Subjekt podataka nam je, na primjer, dužan dostaviti osobne podatke kad naša tvrtka s njim ili njom potpiše ugovor. Nepredstavljanje osobnih podataka imalo bi za posljedicu da se ugovor s nositeljem podataka ne može sklopiti. Prije nego što osobni podaci daju osobne podatke, subjekt podataka mora kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka. Naš službenik za zaštitu podataka pojašnjava subjektu podataka je li pružanje osobnih podataka potrebno po zakonu ili ugovoru ili je potrebno za zaključenje ugovora, postoji li obveza pružanja osobnih podataka i posljedice nepružanja osobni podaci.

 1. Postojanje automatiziranog odlučivanja

Kao odgovorna tvrtka, ne koristimo automatsko donošenje odluka ili profiliranje.

 1. Online trgovina

Svi podaci koje kupac unosi u okviru obrade narudžbe pohranjuju se. To uključuje podatke o kontaktima, podatke o narudžbi i podatke o obradi plaćanja. Podaci koji su prijeko potrebni za dostavu ili obradu naloga prosljeđuju se trećim pružateljima usluga, poput prijevozničkih tvrtki, banaka i pružatelja usluga platnog prometa. Ako pohrana podataka više nije potrebna ili zakonski potrebna, oni će se izbrisati.

 1. Internet za goste

Za pružanje gostujućeg interneta za naše posjetitelje, pobrinut ćemo se da se vaši osobni podaci prikupljaju, pohranjuju i obrađuju samo u onoj mjeri u kojoj je to potrebno za pružanje bilo kojih ugovorno ugovorenih usluga i u skladu sa zakonom.

Tijekom korištenja naših usluga, ako se od vas zatraži izjava o pristanku u skladu sa Zakonom o privatnosti, bit ćete obaviješteni da ih možete u bilo kojem trenutku opozvati s budućim učinkom.

Da bi vam mogli pružiti usluge žarišne točke, potrebni su osobni podaci s vašeg krajnjeg uređaja. To znači da se i MAC adrese uređaja krajnjeg korisnika mogu privremeno pohraniti. Nadalje, datoteke dnevnika možemo čuvati do 7 dana i bilježiti prirodu i količinu upotrebe.

Konkretno prikupljamo podatke koji proizlaze iz korištenja gostujućeg interneta (podaci o prometu). To uključuje, na primjer, IP adresu davatelja usluge, osobne identifikatore autorizacije, podatke o lokaciji, kao i početak i kraj odgovarajuće veze prema datumu i vremenu te ostale podatke o prometu neophodne za postavljanje i održavanje internetske veze. Podaci o prometu bit će anonimni ili izbrisani odmah nakon prekida veze, osim ako njihovo spremanje ili korištenje nije dopušteno ili propisano zakonom. Do ovih podataka se ne može doći osobno.

 1. Pravila o privatnosti za prijave i postupak prijave

Voditelj prikuplja i obrađuje osobne podatke podnositelja zahtjeva u svrhu obrade postupka prijave. Obrada se može obaviti i elektroničkim putem. To je osobito slučaj ako podnositelj zahtjeva elektroničkim putem, na primjer e-poštom, preda kontroloru odgovarajuće dokumente o prijavi. Ako kontrolor sklopi ugovor o radu s podnositeljem zahtjeva, preneseni podaci bit će pohranjeni za potrebe radnog odnosa u skladu sa zakonom. Ako kontrolor ne zaključi ugovor o radu s kandidatom, dokumenti prijave automatski će se izbrisati 6 mjeseci nakon obavijesti o odluci o odbijanju, osim ako brisanje ne isključuje druge legitimne interese kontrolora. Drugi legitimni interes u tom smislu, na primjer, teret dokazivanja u postupku prema Općem zakonu o jednakom postupanju (AGG).

 1. Smještaj

U okviru naše ponude smještaja podliježemo obvezi prijavljivanja prema § 29 ff. BMG i prikupiti potrebne podatke. Uključuju datum dolaska i očekivani odlazak, prezimena, imena, datum rođenja, državljanstvo, adresu, broj putnika i njihovu nacionalnost.

Za pohranu podataka koristimo softver za upravljanje hotelima tvrtke Swoppen Systems GmbH, Marienloher Straße 41a, 33104 Paderborn, Njemačka. Izjava o zaštiti privatnosti tvrtke Swoppen Systems GmbH dostupna je na https://hotellerie.swoppen.com/rechtliches/datenschutzerklaerung.html

Za bolju brigu o kupcima slijedimo naš zakonski interes i ove podatke pohranjujemo dvije godine, počevši od kraja kalendarske godine zadnjeg posjeta kupca.

 1. Nadzorno tijelo

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Prof. Dr. Michael Ronellenfitsch
Gustav-Stresemann-Ring 1
65189 Wiesbaden

 1. Video nadzor

U odabranim sobama koristimo tehnike za vizualni nadzor. Oni služe u zakonskom interesu za istraživanje i sprečavanje kaznenih djela, poput krađe imovine gostiju.

Video nadzor se ne koristi u posebno osjetljivim područjima (toaleti, hotelske sobe), jer ovdje prevladava zaštita osobnih prava gostiju.

Podaci se pohranjuju nekoliko dana. Nakon procjene podataka s obzirom na njihovu svrhu, video podaci se brišu.

 1. Prijava na događanja

Da bismo se registrirali za naše događaje, prikupljamo osobne podatke sudionika. To uključuje detalje o kontaktima i informacije potrebne za provjeru podobnosti i sposobnosti za sudjelovanje i određenog događaja, kao što su dob i jezične vještine sudionika. Takvi su podaci potrebni za ugovorno izvršenje događaja ili tražimo suglasnost sudionika za prikupljanje i upotrebu ovih osobnih podataka.

Ako je svrha podataka istekla, što je obično nekoliko dana nakon događaja, podaci će se izbrisati. Izuzetak su samo slučajevi kada imamo zakonsku obvezu ili tvrdimo da nastavljamo pohranjivati podatke.

Prijava za događaje odvija se putem naše internetske stranice, kao i na internetskoj lokaciji putem pisanih obrazaca za registraciju.

 1. Facebook stranica obožavatelja

Da bismo osigurali Facebook stranicu obožavatelja, koristimo tehničku platformu i usluge Facebook Ireland Ltd, trg Grand Canal Grand Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irska.

Napominjemo da ovu stranicu na Facebooku i njegove funkcije koristite na vlastitu odgovornost. To se posebno odnosi na upotrebu interaktivnih funkcija (npr. Komentiranje, dijeljenje, ocjenjivanje, oznake za sviđanje).

Slijeđenje propisa o zaštiti podataka od posebne je važnosti za nas kao operatora Facebook stranice. U skladu s GDPR standardom, moramo istaknuti da je korištenje Facebook stranica vjerojatno problematično u smislu zakona o zaštiti podataka.

Kada posjetite našu Facebook stranicu, Facebook prikuplja vašu IP adresu i ostale podatke dostupne na vašem računalu u obliku kolačića. Ti se podaci koriste kako bismo kao operater Facebook stranica dobili statističke podatke o korištenju Facebook stranice. Ovi podaci uključuju čisto anonimne ocjene u vezi s pristupom Facebook stranici obožavatelja. To uključuje informacije o dosegu, prikazima stranica ili demografske podatke o dobi, spolu i podrijetlu korisnika.

Pored toga, vidimo oznake sviđanja i komentare koje su poslale pojedine osobe, kao i zajednički sadržaj na našoj  stranici obožavatelja. Ovi se podaci ne vrednuju dalje.

Te podatke koristimo samo u statističke svrhe, za mjerenje učinka i dosega priloga i reklamnih kampanja te za stjecanje uvida o tome koje vrste ljudi čitaju naše priloge i kako su prihvaćeni.

Želimo naglasiti da korisnici također mogu objavljivati osjetljive osobne podatke (u skladu s člankom 9. DSGVO-a) putem funkcija komentiranja. To uključuje, na primjer, informacije o ideološkim ili vjerskim stavovima i uvjerenjima korisnika. U tom slučaju vi kao korisnik takve podatke dajete dobrovoljno.

Željeli bismo naglasiti da se vašim objavama i komentarima na našoj Facebook stranici i sviđanjima koja lajkujete općenito može pristupiti javno i širom svijeta. Stoga ne možemo isključiti zlouporabu treće strane, čak i ako izbrišemo doprinose ili stranicu obožavatelja.

Facebook nudi više informacija o ovome na sljedećoj poveznici: https://www.facebook.com/help/pages/insights.

Podatke prikupljene o vama u ovom kontekstu obrađivat će Facebook Ltd. i, ako je potrebno, prenositi u zemlje izvan Europske unije. Facebook općenito opisuje koje informacije dobiva i kako se koristi u svojim smjernicama za korištenje podataka. Tamo ćete pronaći i informacije o tome kako kontaktirati Facebook i kako promijeniti postavku za oglase. Smjernice za upotrebu podataka dostupne su na sljedećoj poveznici: https://www.facebook.com/about/privacy

Cjelovita pravila o podacima o Facebooku možete pronaći ovdje: https://www.facebook.com/full_data_use_policy

Način na koji Facebook koristi podatke s posjeta Facebook stranicama u svoje svrhe, u kojoj su mjeri aktivnosti na Facebook stranici dodijeljene pojedinim korisnicima, koliko dugo Facebook pohranjuje te podatke i prosljeđuju li se podaci iz posjeta Facebook stranici na treće strane Facebook nije konačno i jasno imenovao i nije nam poznat. Ako ste trenutno prijavljeni na Facebook kao korisnik, na vašem se uređaju nalazi kolačić s vašim Facebook ID-om. To omogućuje Facebooku da shvati da ste posjetili ovu stranicu i kako ste je koristili. To se odnosi i na sve ostale Facebook stranice. Facebook gumbi integrirani u web stranice omogućuju Facebooku da bilježi vaše posjete tim web mjestima i dodjeljuje ih vašem Facebook profilu. Na temelju tih podataka može vam se ponuditi sadržaj ili oglašavanje.

Da biste to izbjegli, trebali biste se odjaviti s Facebooka ili onemogućiti značajku “Ostanite prijavljeni”, izbrišite kolačiće koji su prisutni na vašem uređaju te izađite i ponovo pokrenite preglednik. Ovo će izbrisati Facebook podatke koji vas mogu odmah identificirati. To vam omogućuje upotrebu naše Facebook stranice bez otkrivanja vašeg Facebook računa. Kad pristupite interaktivnim značajkama web stranice (gumbi poput, komentari, dijeljenje, vijesti itd.), Pojavit će se zaslon za prijavu na Facebook. Nakon što se prijavite, Facebook će vas ponovno prepoznati kao određenog korisnika.

Za informacije o načinu upravljanja ili brisanja postojećih podataka o vama posjetite sljedeće stranice podrške na Facebooku: https://www.facebook.com/about/privacy#

 1. Foto i video zapisi događaja

Radi dokumentacije, izvještavanja, samopromocije snimamo i fotografiramo svoje događaje. Te podatke obrađujemo i objavljujemo na Internetu na raznim platformama u svrhu oglašavanja. Ovdje se oslanjamo na legitimni interes prema uvodnoj izjavi 47. GDPR-a i posebnoj zaštiti osjetljivih podataka prema uvodnoj izjavi 51. GDPR-a. Ako pojedine osobe ne žele fotografiranje, mogu slobodno potražiti kontakt s fotografima kako bi postigle primjenu u skladu s njihovim interesima.

 1. Internetska rezervacija obilaska

Između ostalih, Bhakti Marga djeluje kao posrednik u putovanjima. U tom kontekstu, dotični organizator putovanja prikuplja, obrađuje i koristi podatke. Kako bi organizirali obilazak koji ste rezervirali, naši turoperatori prikupljaju osobne podatke koje ste unijeli u obrazac za rezervaciju. Napominjemo da se osobni podaci bilo koje osobe koja vas prati mogu prikupljati i kada rezervirate obilazak. Stoga se od vas traži da osigurate da podatke o trećim stranama pružate samo uz prethodni pristanak bilo koje takve stranke. Kako bi organizirali i upravljali putovanjem koje ste rezervirali, naši turoperatori proslijedit će osobne podatke potrebne za pružanje predmetne usluge svojim ugovornim partnerima (npr. Partnerskim agencijama, zrakoplovnim kompanijama, hotelima ili putničkim osiguravajućim društvima). Štoviše, svim ćemo putnicima poslati popis sudionika u kojem su navedena samo vaše ime i prezime. Možete prigovoriti da vaše ime bude uključeno na taj popis u bilo kojem trenutku.

37.2 Obrada podataka od strane zainteresiranih strana

37.2.3 Rezervacija hodočašća

Podaci koje ste naveli prilikom rezervacije hodočašća proslijedit će se odgovarajućem organizatoru putovanja imenovanom na stranici Bhakti Marga Event (koji će podatke proslijediti dotičnom hotelu, zrakoplovnom prijevozniku, pružatelju usluga ili njegovom operateru). Turoperatori su navedeni u nastavku:

SIA JLAdventure  Reinmuizas, Katlakalns, Kekavas pag., Kekavas nov., LV-2111 Latvia, telefon: 00371 260 80 103,   e-pošta: info@justloveadventure.com, internetska stranica: www. justloveadventure.com organizira putovanja u Izrael, Mauricijus, Francusku i Lanzarote.

Njihov pružatelj usluga Jotform pobrinut će se za tehničke aspekte njihovih paket aranžmana.

Bhakti Barat Ltd. 383 Sheetal Chaya, Raman Reti, Vrindavan, 281121, UP, e-poštapilgrimages@bhaktimarga.in, telefon +917895273170, organizira putovanja u  Indiju i odgovoran je za obradu podataka.

Bhakti Event GmbH nisu posrednici niti organiziraju takva putovanja.

37.2.4. Prijenos podataka u treće zemlje

Da bi se transakcije obrađivale u kontekstu dotičnog poslovnog cilja, podaci se prenose vlastima, kupcima, dobavljačima i hotelima u raznim zemljama u skladu s gore spomenutim međunarodnim smjernicama.

 1. Prijavljivanje za vlastite seminare “tihog povlačenja”
 1. Podnošenjem svoje obvezujuće registracije na bilo koji od naših događaja pristajete na obradu vaših osobnih podataka u svrhu održavanja takvog događaja i na objavljivanje vašeg prezimena, imena, fotografije, naslova i vaše tvrtke.

Bit će nam drago pružiti vam detaljne informacije o obradi vaših osobnih podataka (u daljnjem tekstu “podaci”) u skladu s člankom 13. Opće uredbe EU o zaštiti podataka (EU GDPR). EU GDPR nam nameće neke razumne obveze kako bismo osigurali zaštitu vaših podataka prilikom obrade. U nastavku ilustriramo koji se osobni podaci obrađuju u koju svrhu i obavještavamo vas o vašim pravima u tom pogledu.

 1. Svrha obrade podataka

Na temelju vašeg pristanka u skladu s vašom obvezujućom registracijom za događaj obradit ćemo vaše podatke u skladu s člankom 6. stavkom 1. lit. a) EU GDPR-a za

  • sastavljanje popisa sudionika i ispis pločica s imenom (prezime, ime, naslov, fotografija, naziv tvrtke / ustanove);
  • fakturiranje (prezime, ime, poslodavac);
  • izdavanje potvrda o prisustvu (prezime, ime, tvrtka) ako je primjenjivo.
 1. Razdoblje obrade
  Vaše podatke obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za planiranje i organizaciju događaja ili za poštivanje zakonskih odredbi, poput obveze zadržavanja računa. Ako želite da se vaši podaci izbrišu, mi ćemo to odmah učiniti pod uvjetom da ne postoji zakonska obveza njihovog zadržavanja.
 1. Vaša prava
  Sukladno EU GDPR-u imate pravo na

   

  • informacije o obradi vaših podataka;
  • ispravljanje ili brisanje vaših podataka;
  • ograničiti obradu vaših podataka (samo dopuštajući pohranu vaših podataka);
  • prigovoriti obradi vaših podataka;
  • prijenos podataka;
  • opozvati svoj pristanak s budućim učinkom;
  • podnijeti žalbu nadzornom tijelu za zaštitu podataka.
 2. Nadležno nadzorno tijelo

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Prof. Dr. Michael Ronellenfitsch
Gustav-Stresemann-Ring 1
65189 Wiesbaden

 1. Predajom svoje obvezujuće registracije pristajete na to da se navedeni podaci (ime, prezime, titula i tvrtka) nalaze na popisu sudionika događaja koji će biti objavljeni. Popis sudionika bit će dostupan u tiskanom obliku ostalim sudionicima događaja, kao i govornicima događaja i partnerima na događaju.
 1. Ostale tvrtke

Bhakti Event GmbH posluje zajedno sa sljedećim tvrtkama koje ovu politiku privatnosti također proglašavaju svojom:

Bhakti Marga Orden Deutschland e.V.

Bhakti Marga Yoga gGmbH

Bhakti Marga Stiftung

X