Ovo iskustvo je bilo na samom početku moga puta s Gurujijem. To je bilo za vrijeme yagne na Bjelolasici kad smo na kraju trodnevnog susreta s Gurujijem trebali dobiti darshan. Kao i svi, i ja sam željela Njegovu pažnju i vrijeme, ali mi prvi dan nije pošlo za rukom da mu se približim, stalno je s nekim pričao, smijao se i darivao… Koliko god da sam pokušavala nije mi polazilo za rukom. Mislila sam da imam vremena…

Sutra je bilo isto. Postajala sam pomalo zabrinuta, jer je vrijeme bježalo kao ludo u Njegovoj blizini.

Zadnji dan, očaj je bio prevelik i u srcu sam osjećala da mi neće posvetiti niti sekundu. Ne moram niti reći koliko je postala intenzivna ljubomora koju sam osjećala prema svima, a koju do tada nisam osjećala i nisam je bila svjesna.

Došao je i zadnji moment, zadnja šansa. Moj ego je bio skršen, nisam mogla ništa osim plakati. Stajala sam u redu za darshan, a niz moje lice slijevali su se potoci suza, jer me moj voljeni Guru ne voli niti toliko da me pogleda. Željela sam da se šta prije završi taj trenutak darshana osjećajući da nisam dostojna niti da budem u istoj prostoriji s Njim.

Međutim, u meni se desio preokret trenutak prije nego sam mu se poklonila. Prihvatila sam taj osjećaj da nisam niti zrno prašine i nestalo je OČEKIVANJE.

Našla sam se ispred Njega lica natopljenog suzama, ali srce je bilo mirno. U tom trenutku sve ono što mi je bilo uskraćeno ta tri dana, Guruji je u jednom pogledu koji je trajao kao vječnost izlio u mene. Ništa u meni nije postojalo osim Njegove Ljubavi koja je iscijelila svaki osjećaj bezvrijednosti. On je to nastavio čak i kad sam mislila da ću nestati od siline tog pogleda. Na kraju je u moju svijest i dušu ulio jedinu istinu koja je ostala zauvijek urezana u moje biće, a to je da NIKAD NIJE BIO, NITI ĆE BITI ODVOJEN OD MENE. NITI SEKUNDE.

Nakon tog darshana nikad više nisam imala potrebu biti u Njegovoj blizini, a najveća sreća bila je pomoći nekom da dođe do Njega.

Toliko je velika Milost i Ljubav Učitelja!

U jednim potezu iscijeli živote i uskladi nas s onim šta On najbolje zna i ima… a to je Ljubav.

Jai Gurudev.

– Pratima, učiteljica Atma Kriya Yoge iz Omiša

X