Online tečaj Sri Yantre uz meditaciju i bojanje iconstyle – na engleskom jeziku

Online via Zoom
Pratima
Prema cjeniku pojedine države

Opis

Približava nam se 2. stupanj online tečaja Sri Yantre uz meditaciju i bojanje iconstyle:

8. – 9. 8. 2020. (subota i nedjelja ) od 10 do 16 sati

 

“Sri Yantra ti daje sve kvalitete koje su potrebne da postigneš krajnji cilj života”

( Paramahamsa Vishwananda SY tečaj 2013 ).

 

Sri Yantra je energetski instrument za naš duhovni napredak i najsvetija geometrija poznata čovječanstvu.

Ona ima dubok učinak na osobu koja je crta, slika ili na nju meditira. Pomaže pri kontroli uma i osjetila, a također i stvara visoku frekvenciju energije koja nam pomaže transformirati negativnost okoline u pozitivniju vibraciju. Smatra se da je Sri Yantra jedna od najsnažnijih yantri budući da se vjeruje da posjeduje snagu 64 miliona božanstava.

Temelj naše radionice je snažna afirmacijska meditacija kako bismo se uskladili s devet koraka Sri Yantre. Korištenje ovih afirmacija pomaže da fokusiraš svoju pažnju i otvoriš portale prema skrivenom znanju koje se nalazi unutar ovog drevnog oruđa mudrosti.

Za vrijeme našeg dvodnevnog tečaja Sri Yantre iconstyle upoznajemo učenike 2. stupnja s umjetnošću stvaranja precizne, točne Sri Yantre. Konačni slikarski proces sastoji se od devet razina Sri Yantre i mi meditiramo na taj aspekt Božanske Majke unutar nas samih, fokusirajući se na pravu čakru kako bi se pročistili iznutra. Naposljetku, kako je to objasnio Paramahamsa Vishwananda, u Sri Yantri je prisutan cijeli svemir. Nije stvar toliko u crtanju i slikanju Sri Yantre izvana, već u tome da je „ugraviraš“ u svoj energetski sustav. To je vrlo dubok proces preobrazbe i uzdizanja prema Božanskom. Završni proces slikanja sadrži 9 koraka i radi se u tihoj meditaciji.

Ovom tečaju mogu se pridružiti svi novi polaznici, ali i oni koji su već završili trosatni ili šestosatni tečaj Sri Yantre uz meditaciju i bojanje,i tako nastaviti ovo uzbudljivo putovanje upoznavanja svoje vlastite duše kroz predivnu tehniku bojanja jednog od najjačih alata za vlastitu samospoznaju.

POJEDINOSTI O TEČAJU

Tečaj vodi Pratima, certificirana učiteljica meditativnog bojanja Sri Yantre, temeljenog na učenjima njenog Satgurua Paramahamse Vishwanande i održat će se Online na engleskom jeziku od:

8. – 9. 8. 2020. (subota i nedjelja ) od 10 do16 sati s pauzom za ručak.

Link za povezivanje dobiva se nakon registracije .

Cijena tečaja Sri Yantra meditacije uz bojanje ovisi o cjeniku zemlje iz koje kandidat dolazi.

Dobrodošli!

 

**************

 

Course on 2nd level of Sri Yantra painting meditation iconstyle is about to start!                                                                                                        

“The Sri Yantra gives you all Qualities that you need to achieve the ultimate goal of life” (SY course 2013)

The Sri Yantra is an energetic instrument for our spiritual advancement. It is the most sacred geometry known to mankind.

The Sri Yantra has a profound effect upon the person who draws, paints, or meditates on one. It helps to control the mind and the senses, as well as to create a high energy frequency which helps us transform the negativity of the surroundings into a more positive vibration. It is considered to be one of the most powerful and effective Yantras as it is believed that it contains the strength of 64 Million deities.

The base of our Workshop is a powerful Affirmation Meditation to tune into the nine steps of the Sri Yantra. Using these affirmations helps to focus your attention and open portals to the hidden knowledge found within this ancient wisdom tool.

During our In-Depth Painting Meditation classes we instruct  students of 2. level in the art of designing an accurate Sri Yantra. The final painting process contains 9 levels and is done in silent meditation. We concentrate on each of the 9 levels of the Sri Yantra and are meditating on this aspect of the Divine Mother within ourselves while focusing on the exact chakra to purify ourselves from within. Those levels of the Sri Yantra represent one of our chakras.

All new participants can join this course , as well as all who already participated  our 3 or 6 hours Sri Yantra workshop painting meditation, and continue this exciting journey of discovering one’s own soul through this beautiful technique of coloring one of strongest tools for self-realisation.

 

DETAILS ABOUT THE COURSE

The course will be lead by Pratima, certified Sri Yantra colouring meditation teacher, based on teachings her Satguru Paramahamsa Vishwananda and it will be held in English language from 8-9 August 2020 ( Saturday and Sunday ) from 10:00-16:00 CET with lunch break.

After registration you will be provided with link to Zoom App to join the meeting.

Price of the course varies depending on pricelist of the country from which participants come from.

For more informations of details,price and registration for this or next course contact: sriyantrahaktimarga.hr

Welcome!

 

 

Poster događaja

Event Poster

Pojedinosti o registraciji