Srpanj, 2022.

24Srp(Srp 24)18:0031(Srp 31)12:00DUHOVNI PRAZNICI U HRVATSKOJ

Detalji

DUHOVNI PRAZNICI U HRVATSKOJ
24. – 31. 7. 2022.
*English description of the retreat on the bottom.
Dobrodošli na tjedan duhovne obnove (retreat) s mnogo slobodnog vremena za uživanje u ljetnim praznicima na prekrasnom priobalnom području Splita. Po izboru mogu se posjetiti crkve i ostala znamenita mjesta. Sav duhovni program vodit će Swami Kanjalochana u hramu Kevala Narasimha u Splitu.
Ovo duhovno povlačenje dar je ljubavi svim predanicima i nepredanicima. Kako bismo pokrili troškove održavanja hrama, minimalna preporučena donacija je 150 € za cijeli tjedan. Međutim, to nije prepreka za vaše sudjelovanje. Vaše prisustvo najdragocjeniji je dar. Dođite, uživajte u ljetu u Splitu i uronite u duhovnu hranu i zaštitu Kevala Narasimhe!
„Pozivam sve na međunarodno duhovno povlačenje (retreat) Bhakti Marge u hramu Kevala Narasimha u Splitu, u Hrvatskoj. Kao što možete vidjeti u priloženom rasporedu bit će to opušten program s dovoljno vremena za kupanje na obližnjim plažama i za razgledavanje. Split je star 1700 godina, a palača cara Dioklecijana nalazi se pod zaštitom UNESCO-a, tako da će biti mnogo prilika za uživanje, osim uživanja u duhovnoj strani povlačenja. Većina europskih zemalja ima izravne letove za Split. Svi programi su predviđeni na engleskom jeziku, s mogućim prijevodom. Budući da je ovo nastavak projekta, cijena je minimalna.“
– Swami Kanjalochana
VRIJEME:
24. – 31. 7. 2022.
PROGRAM:
Nedjelja 24. 7. dolazak
18:00 okupljanje i orijentacijski dogovor,
lagana večera, slobodna večer za razgledavanje starog grada Trogira
Ponedjeljak 25. 7.
7:00 – 9:30 sadhana u hramu (Babaji Surya Namaskar, AKY, puja, jutarnje molitve)
13:00 -14:00 pauza za ručak,
nakon ručka vrijeme za odmor i međusobno upoznavanje
18:00 -21:00 večernje molitve, abishek i satsang u Kevala Narasimha hramu
Utorak 26. 7.
7:00 – 9:30 sadhana u hramu (Babaji Surya Namaskar, AKY, puja, jutarnje molitve)
10:00 – 13:00 razgledavanje Splita/ posjet crkvama
13:00 -14:00 pauza za ručak
poslijepodne: vrijeme za plažu
večer: slobodna za opuštanje
Srijeda 27. 7.
7:00 – 9:30 sadhana u hramu (Babaji Surya Namaskar, AKY, puja, jutarnje molitve)
10:00 – 13:00 vrijeme za plažu
13:00 -14:00 pauza za ručak
16:00 -19:00 satsang u hramu i AKY praksa
Četvrtak 28. 7.
slobodno jutro
13:00 -14:00 pauza za ručak
16:00 -20:00 glazbena radionica, pjevanje bhajana i AKY praksa
Petak 29. 7.
7:00 – 9:30 sadhana u hramu (Babaji Surya Namaskar, AKY, puja, jutarnje molitve)
10:00 – 13:00 vrijeme za sevu
13:00 -14:00 pauza za ručak
16:00 japa walk, OM Chanting na plaži, AKY
Subota 30. 7.
7:00 – 9:30 sadhana u hramu (Babaji Surya Namaskar, AKY, puja, jutarnje molitve)
10:00 – 13:00 vrijeme za plažu
13:00 -14:00 pauza za ručak,
osobno savjetovanje
18:00 puja, satsang, just love circle u hramu
Nedjelja 31. 7. odlazak
MJESTO:
Bhakti Marga centar /
Kevala Narasimha hram
Domovinskog rata 47
21 000 Split, Hrvatska
CIJENA:
150 € cijena programa +
cijena smještaja ovisi o aranžmanima za spavanje (Swamijeva kuća – u zatvorenom i šatorima ili u obližnjim apartmanima)
PRIJAVE DO početka duhovnog povlačenja. Mogućnost uključenja i nakon službenog početka događanja.
INFO I PRIJAVE: Shivani,
shivani.bhaktimarga@gmail.com
00386 41834045 (Telegram)
Za više informacija o Bhakti Marga Hrvatska:
bhaktimarga.hr
*****************
SPIRITUAL HOLIDAY IN CROATIA
SPLIT, CROATIA
24. – 31.07.2022.
Spiritual renewal week combined with plenty of time for enjoying your holidays on the wonderful coastal area in Split. Churches and other highlights are optional. All the spiritual program will be lead by Swami Kanjalochana in the Sri Kevala Narasimha temple in Split.
The retreat is offered as a token of love for all devotees and non devotees. To cover the running costs of the temple minimum suggested donation is 150 € for the whole week. However, let not this to be an obstacle for your participation. Your presence is the most precious offering. Come and enjoy the summer in Split and be immersed in the spiritual nourishment and protection of Kevala Narasimha.
“I would like to invite everyone to the Bhakti Marga International Retreat in Sri Kevala Narasimha temple in Split, Croatia. As you may observe in the attached schedule it is going to be a relaxed program with plenty of time for swimming to nearby beaches and sightseeing. Split is a 1700 years old and the Emperor Diocletian’s palace is under the UNESCO protection so a lot to enjoy besides the spiritual side of the Retreat. Most European countries have direct flights to Split. All programs will be in English, with possible translations. As this is the continuation of project the price is offered at a minimum rate.“
– Swami Kanjalochana
PROGRAM 24. – 31.07.2022.
Sunday 24.07. arrival
18:00 get together and orientation
light diner and free evening for sightseeing the old town of Trogir
Monday 25.07.
07:00 – 09:30 sadhana in the temple (Babaji Surya Namaskar, AKY, Puja, morning prayers)
13-14:00 lunch break
after lunch chill-out time and get to know each other
18:00 -21:00 evening prayers, abishek and satsang in Kevala Narasimha temple
Tuesday 26.07.
07.00 – 09:30 sadhana in the temple (Babaji Surya Namaskar, AKY, Puja, morning prayers)
10:00 – 13:00 sightseeing Split/church visiting
13-14:00 lunch break
afternoon: beach time
evening: free to relax
Wednesday 27.07.
07.00 – 09:30 sadhana in the temple (Babaji Surya Namaskar, AKY, Puja, morning prayers)
10:00 – 13:00 beach time
13-14:00 lunch break
16-19:00 satsang in the temple and AKY practice
Thursday 28.07.
morning free
13-14:00 lunch break
16-20:00 music workshop, bhajan singing and AKY practice
Friday 29.07.
07.00 – 09:30 sadhana in the temple (Babaji Surya Namaskar, AKY, Puja, morning prayers)
10:00 – 13:00 seva time
13-14:00 lunch break
16:00 japa walk, OM Chanting at the beach, AKY
Saturday 30.07.
07.00 – 09:30 sadhana in the temple (Babaji Surya Namaskar, AKY, Puja, morning prayers)
10:00 – 13:00 beach time
13-14:00 lunch break
private counseling available
18:00 puja, satsang, just love circle in the temple
Sunday 31.07
departure
ADRESS:
Bhakti Marga Centre
Kevala Narasimha Temple
Domovinskog rata 47
21 000 Split, Croatia
COST: 150 € program fee +
accommodation price depends on sleeping arrangements ( Swami’s Hermitage – indoors and tents or in nearby apartments)
End of Registration: at the beginning of the Retreat. Joining is possible after the official start of the Retreat.
INFO AND REGISTRATION:
shivani.bhaktimarga@gmail.com
00386 41834045 ( Telegram)
For more information about Bhakti Marga Croatia visit
https://bhaktimarga.hr/

Vrijeme

24 (Nedjelja) 18:00 - 31 (Nedjelja) 12:00

Lokacija

Kevala Narasimha hram/ Centar Bhakti Marge

Domovinskog rata 47 (kod Brodarice)

Organizator

Swami Kanjalochana

X