DRŽAVNI SWAMI

Državni Swamiji i Swamini su ‘desna ruka’ Paramahamse Vishwanande. Njihovo životno poslanje je širenje Gurujijevih učenja u njihovim zemljama. Ukoliko imate bilo kakve duhovne upite, vaš državni Swami je najbolja osoba za kontakt.

SWAMI VISHWAKANJALOCHANANANDA

Swami VishwaKanjalochanananda (skraćeno: Swami Kanjalochana) upoznao je Paramahamsu Vishwanandu 2005. godine u Hrvatskoj nakon mnogo godina traženja Boga. Godinu dana kasnije, preselio se u prvi ashram Bhakti Marge u Steffenshofu, gdje je postao bramhachari. Do 2015. godine, kada je postao Swami, živio je u ashramu, obavljajući mnoge zadatke: bio je kuhar, građevinski radnik, vrtlar, bloger, pisac, prevoditelj, glazbeni direktor Shree Peetha Nilaye, voditelj Street Kirtan projekta i učitelj je Atma Kriya Yoge. Swami VishwaKanjalochanananda je državni Swami za svoju rodnu Hrvatsku, kao i Sloveniju i Srbiju.

Na kraju 2019. Swami je napisao i objavio knjigu “My Journey: A Life Forged By Fire” koja je 2020. prevedena na hrvatski jezik i tiskana pod nazivom “Moje putovanje – život iskovan u plamenu.”

Iniciran: 2015.

Pridružio se misiji: 2005.

Odgovoran za: Hrvatsku, Sloveniju, Srbiju

Grad: Split

Jezici: Hrvatski, Engleski